For lite om leting

For lite om leting

NGU skriker etter penger for å lete etter mineraler. Men selv overser institusjonen at norske og utenlandske selskaper faktisk har en viss aktivitet.

Mineralstatistikken for 2015 (Mineralressurser i Norge 2015 – Mineralstatistikk og Bergindustriberetning) har kommet.
Men hva med leteaktiviteten? Rapporten er dominert av produksjonsdata.
NGU skriker etter penger for å fullføre sine leteprogrammer i sør og nord. Men i Mineralressurser i Norge 2015 blir vi avspist med et lite avsnitt som kun forteller om hvor mye som er brukt de siste tre årene.
Se til Oljedirektoratet. Der gjør de en formidabel jobb med å formidle leteaktivitet og produksjonstall og gjøre resultater fra sokkelen kjent. Sannsynligvis er de best i verden på denne jobben.
Hvorfor kan ikke bergverksnæringen være like god til å informere?
Myndgihetene må huske at god informasjon inngit tillitt.
Det er bare ved å spre kunnskap at vi kan få aksept for en næring som landet trenger.

Om leting (fra rapporten)

«Leting etter og undersøkelser av nye ressurser er en viktig indikator for hva vi skaper av verdier i fremtiden. I 2013 var investeringene i slike aktiviteter 91 mill. kroner. De falt til 75 mill. i 2014 og til 38 mill. i 2015. NGU hadde inntil 2016 et program for å oppdatere basisinformasjon av betydning for leting og undersøkelser. Bevilgningene til disse falt fra 30 til 25 mill. i 2015, og videre til 0 i 2016. Totalt sett er det et historisk lavmål på denne type aktiviteter i Norge, noe som er bekymringsfullt når vi sammenligner oss med andre land.»
Mineralressurser i Norge 2015
kritiske-mineraler-norden-redusert

NGU og Direktoratet for mineralforvaltning er tilsynelatende lite interessert i leting. Den nylig utgitte rapporten Mineralressurser i Norge 2015 overser nesten fullstendig at slik virksomhet forekommer. Her har de begge en jobb å gjøre med å informere allmennheten.

X