LNS vurderer fortsatt bud

LNS vurderer fortsatt bud

Tirsdag fortalte bostyrer Leif Petter Madsen at LNS fortsatt vurderer bud på Sydvaranger Gruve.

Samtidig pågår det forhandlinger med en annen interessent som har lagt inn bud på Gruva.
Det kommer det fram i en nyhetsoppdatering på nrk.no

X