Lokalbefolkningen er positivOdd Arne Olaussen har tiltrådt som nestkommanderende i Nussir. Foto: Halfdan Carstens

Lokalbefolkningen er positiv

Nussirs nye mann i ledelsen kommer fra Kvalsund kommune og gir bedriften en god, lokal forankring.

– Det er stor interesse i lokalsamfunnet for det Nussir holder på med, forteller Odd Arne Olaussen.
Olaussen har nylig tiltrådt som nestkommanderende i Nussir, og bakgrunnen hans burde være perfekt for formålet. Økonom av utdannelse, og med arbeidserfaring fra flere typer bedrifter, sist som leder for et firma i Kvalsund som står for brøyting og vedlikehold av veinettet.
Men først og fremst er han oppvokst i Neverfjord, et lite fiske- og bondesamfunn ikke langt fra Kvalsund, noe som gir Nussir en sterk lokal forankring.
– Befolkningen er generelt veldig positive til gruveplanene. Mange ønsker at det skal skje noe, vi trenger jo arbeidsplasser.
– Det vi har er 3-4 maskinentreprenører, NAV, Coop-butikken, sykehjem og kommuneadministrasjonen, noe som forklarer at pendling til Hammerfest er ganske vanlig.
Han fant malmen.
Olaussen har vanskelig for å se at reindriften vil bli nevneverdig forstyrret av gruven. Han viser til at det allerede er stor trafikk på veien, at det har vært kobberdrift her tidligere, og at pukkverket som leverte stein til for eksempel Melkøya ikke medførte større ulemper for reindriftssamene.
– Ettersom malmen skal tas ut med en underjords gruve, vil bedriften ikke legge bånd på store arealer. Innslaget vil bli på samme sted som eksisterende bygningsmasser, og oppredningen vil skje i samme bygning som i forrige driftsperiode mellom 1972 og 1978.
– En del sterke uttalelser fra det ene av de to reinbeitedistriktene møter derfor liten forståelse i lokalbefolkningen, hevder Odd Arne Olaussen.
Gruvedriften åpner nå for en ny æra, og den lille kommunen med bare 1000 innbyggere har allerede begynt å forberede seg.

X