Må hente 1 milliard

Må hente 1 milliard

Øystein Rushfelt i Nussir sier interessen for gruveprosjektet i Repparfjord er stor. Nå jakter de på 1 milliard kroner for å komme igang.

Torsdag skriver iFinnmark at Rushfelt melder om så stor interesse fra potensielle investorer at han ikke ser store utfordringer med å hente inn de nødvendige midlene for å realisere prosjektet.
Nussir holder nå på med detaljprosjektering av den framtidige gruvedriften.

I første omgang er det snakk om å hente inn 100 millioner kroner, og når planleggingen er kommet så langt at anlegget skal fullfinansieres er det snakk om å hente rundt en milliard kroner.

Så langt har Nussir avdekket store mengder rik malm som kan være nok til 100 års drift. I tillegg er det funnet gull og andre mineraler av verdi.

X