Mangler kun driftskonsesjonAdm. dir. Øystein Rushfeldt i Nussir Foto: Halfdan Carstens

Mangler kun driftskonsesjon

Med kraftig vekst i kobberprisene er direktøren i Nussir klar til å starte drift i Repparfjord. Bare "småtterier" mangler.

Det er bare driftskonsesjon som mangler for at Nussir kan begynne detaljplanlegging av ny kobbergruve innerst i Repparfjord i Finnmark. Samt noen titalls millioner kroner for å finansiere gildet.
Den gode nyheten er at kobberprisen nærmest har eksplodert. Nå ligger den på det høyeste nivået siden november 2014.
– Det grønne skiftet gir forventninger til kobberforbruket fram i tid. Akkurat nå er det balanse i markedet, men det er ikke et stort nok antall gruver under utvikling for å dekke det framtidige behovet, forklarer Øystein Rushfeldt, adm. dir. i Nussir.
Markedet forventer knapphet, og derfor stiger prisen, og det er godt nytt for selskapet som er på jakt etter kapital til videre utvikling. Akkurat nå er søknaden om driftskonsesjon ute på høring, og det er satt av 13 uker for at alle som har interesse av det skal få kunne komme med sine kommentarer. Rushfeldt legger ikke skjul på han ikke liker at det tar så lang tid. Det er Direktoratet for mineralutvinning som gir driftskonsesjon.
I mellomtiden er det full aktivitet.
Selskapet jobber videre med gruveplanleggingen, og i sommer har 2 rigger vært i arbeid med ytterligere boringer. Da med unntak av en pause mens kalvingen pågikk.
– Vi har tilpasset boringen til reindriften, og gjennom en kontinuerlig dialog med reineierne har vi unngått konflikter. Jeg ser derfor positivt på framtiden, for hvorfor skal vi ikke klare å samarbeide like godt når den framtidige driften skal foregå under jord, som i dag når boringen skjer over jord, spør Øystein Rushfeldt.
– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal bli enige med reineierne, konkluderer direktøren.

X