Medlemsskap helt nødvendig Ragnar Kjeserud er styreleder i Askim Stenindustri. Foto: Halfdan Carstens

Medlemsskap helt nødvendig

Nestoren Ragnar Kjeserud snakker varmt for at Norsk Bergindustri må fortsette sitt medlemsskap i Euroroc.

Styret i Norsk Bergindustri meldte bransjeforeningen ut av Euroroc, men beholdt medlemskapet i UEPG og EuroMines. At pukk- og gruveindustrien fikk beholde sine europeiske medlemskap og ikke natursteinindustrien, fant flere medlemsbedrifter uklokt og urettferdig.

Heldigvis snudde styret og administrasjonen i møte 26. mars og nå fortsetter medlemskapet i Euroroc.

Euroroc er viktig for natursteinmedlemmene fordi:

  • Naturstein er under stadig press fra kompositt- og keramikkprodusentene i en verden som har store beløp til disposisjon for markedsføring. Euroroc som bransjeforeningen for naturstein innen EU-området jobber for å ivareta natursteinmedlemmenes interesser
  • Euroroc har en meget sterk posisjon i forhold til EU-kommisjonen og øvrige EU-myndigheter, ikke minst fordi de har en meget dyktig generalsekretær gjennom mange år, professor Gerd Merke, men også at store sterke natursteinland som Italia, Tyskland og Spania med flere som kan påvirke EU. Per i dag er det 30 medlemsland der Norge sammen med Sveits og Tyrkia er akseptert som fullverdige medlemmer
  • Fordi Norge gjennom Norsk Bergindustri er akseptert som fullverdig aktivt medlem, kan vi være med å påvirke beslutningene. Vi blir ikke sittende på gangen som Norge i EØS-avtalen
  • Norge ville bli det første medlemmet som noensinne har meldt seg ut av organisasjonen
  • Norge har en sterk posisjon i Euroroc og det ville bli lagt merke til at vi dermed er med på å svekke Eurorocs stilling

Det ville nok bli oppfattet negativt også ovenfor norske natursteinleverandører.

  • Natursteinmedlemmene i Norsk bergindustri som driver med bearbeiding av naturstein berøres av alle pålegg som kommer fra EU-kommisjonen som berører oss. Her er Euroroc vakthund for oss og driver lobbing og påvirker beslutningene i forkant til beste for vår bransje.
  • Siden Norsk Bergindustri ikke lenger er en faglig bransjeforening slik SIL var eller Sveriges Sten industriforbund fortsatt er, med en sterk håndverks- og natursteinfaglig forankring, er det behov for å delta i et miljø som kan ivareta dette behovet for medlemmene.
  • Euroroc er en natursteinfamilie med sterke steinfaglige forankringer med et fenomenalt nettverk. Hvis ikke natursteinmedlemmene i Norsk Bergindustri får ta del i disse trender, så er det fare for at bransjen i Norge stagnerer. Noe som antageligvis er i ferd med å skje.

Til slutt litt om framtiden og trender som berøre natursteinmedlemmene i Norsk Bergindustri

FN har kommet med mål for bærekraft og sirkulær økonomi. Det kommer stadig tilbakemeldinger til Euroroc om idéer og forslag som tilflyter alle medlemsland.

Det pågår videre en sterk trend i Europa når det gjelder digitalisering og automatisering av produksjonsmiljøer, det vil si Industri 4.0. Det snakkes mer og mer om smarte bedrifter.

Nettverksoppbygging blir viktig både for kompetanseutveksling og markedsføring, og verden blir stadig mindre. At natursteinmedlemmene i Norsk Bergindustri skulle meldes ut av Europa, er ikke i tråd med de trender som gjelder for øvrig industri i Norge.

Vår bedrift har investert millionbeløp på maskiner og samarbeidspartnere i Europa. Vi ville måtte finne andre løsninger utenfor Norsk Bergindustri for fortsatt å pleie våre nettverk og sørge for vår bedrifts natursteinfaglige utvikling.

Ragnar Kjeserud

Styreleder Askim Stenindustri AS

Ni år som styreleder i Stenindustriens Landsforening SIL

Tidligere president (2 år) i Euroroc

Var aktiv med å etablere Norsk Bergindustri.

Æresmedlem i Norsk Bergindustri.

X