Mer data fra DMFDen oppdaterte kartløsningen fra DMF viser rapporter, undersøkelser og historiske kart. Her ser vi leterettigheter rundt Blaavarværket hvor tre selskaper viser interesse for å lete etter kobolt og andre metaller.

Mer data fra DMF

Digitalisering fortsetter. Gamle rapporter og historiske kart er siste tilskudd til DMFs kartløsning.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fortsetter sitt ambisiøse digitaliseringsprosjekt .

Det er inne i sitt tredje år, men nå nærmer det seg slutten. Digitaliseringen vil likevel fortsette, melder DMF. Vi kan derfor forvente  nye tjenester og verktøy i tiden fremover.

Det nye er rapporter fra undersøkelsesarbeid og stedfestede, historiske kart er nå å finne i den oppdaterte kartløsningen .  Flere historiske kart blir å finne fortløpende, melder direktoratet.

Ved å velge «Verktøy» på venstre side kan vi velge «Kartlag» og «DMF». Der er det tre valg: «aktsomhetskart», «bergrettigheter» og «rapporter». Velg «rapporter». Data fra 1800, 1900- og 2000-tallet ligger her til fri avbenyttelse. På denne måten kan altså de som leter etter metaller og mineraler svært enkelt få adgang til all tilgjengelig informasjon. Lange reiser til Trondheim kan erstattes med en sesjon foran skjermen.

En hovedoppgave fra 1971 (NTH) om «Et studium av prøvetakingsmetoder i Modums gamle koboltgruver, Skuterud» er tilgjengelig i DMFs digitale arkiv.

 

X