Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn Lars-Erik Sletner er Fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Miljødeklarasjon = konkurransefortrinn

Bergindustrien jobber daglig for å drive så bærekraftig som mulig, enten det er snakk om støy, støv, transport, deponi, biologisk mangfold eller annet.

Vår erfaring er at stadig flere virksomheter ønsker å dokumentere klima- og miljøeffekten. Stadig flere bransjer etterspør miljødeklarasjon for mange typer produkter, herunder også pukk, grus og naturstein. Norsk Bergindustri fikk i fjor utviklet en EPD–kalkulator for bergindustrien. EPD (Environmental Produkt Declaration) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

EPD- hvordan fungerer den?

En åpenbar fordel med en slik EPD er at kalkulatoren gir transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD’en er alltid basert på internasjonale standarder. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til kravene om objektivitet, sammenlignbarhet og troverdighet.

Viktig redskap

EPD’en gir både miljørådgivere og innkjøpere et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produktet ved innkjøp av varer og tjenester. Den gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling. Videre kan den gi ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden. Endelig gir den markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.

Gjennom generering av EPD får virksomheten oppmerksomhet rundt og oversikt over hvilke deler av egen prosess som har den største påvirkningen på miljøet. EPD blir dermed også et redskap for effektivisering og miljøoptimalisering i brukerens virksomhet.

Krav

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kalkulatorverktøy

En generell EPD for fremstilling av ett aktuelt produkt gjelder i inntil fem år.

Imidlertid vil ofte dataene rundt produktet endre seg i løpet av denne tiden, og den utarbeidede EPD’en blir dermed utdatert før fem år har gått.

Derfor er det utviklet kalkulatorer for utarbeiding av prosjektspesifikk EPD. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert, og at man kun tillegger data for de spesielle verdiene som gjelder for prosjektet. EPD’en blir da prosjektspesifikk. Vår erfaring er at kravene til utarbeidelse av prosjektspesifikke EPD’er øker. I en slik EPD inngår også forhold som kun gjelder for leveranse til det aktuelle prosjektet, for eksempel transport frem til kunden. I et slikt tilfelle kan ikke den generelle EPD’en benyttes, men man må utarbeide en egen EPD for produktene som inngår i prosjektet.

Til slutt

Skal virksomheter innenfor vår bransje tilfredsstille dokumentasjonskravene ved offentlige anskaffelser fremover, vil blant annet kravene til å verifisere lave utslipp og miljøegenskaper bare øke. En miljødeklarasjon er da ikke bare fint å ha, men ofte helt nødvendig for å konkurrere (i hele tatt å være med i konkurransen hvor dette ofte er et krav). Det er åpenbart også bra for miljøet.

LARS-ERIK SLETNER

Fagsjef politikk og samfunn

Norsk Bergindustri

X