Mindre til mineralletingMorten Smelror, adm.dir i NGU, er skuffet over at innsatsen innen mineralleting reduseres med nesten 20 prosent, men gleder seg over regjeringens satsing på flom- og skredsikring. Foto: Halfdan Carstens

Mindre til mineralleting

Vi har fått et stramt budsjett som reduserer handlingsrommet vårt betraktelig, sier Morten Smelror, adm.dir. ved NGU.

I forslaget til nytt statsbudsjett bevilger regjeringen 25 millioner kroner til programmene MINN (Mineralressurer i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge) . Dette er en redukson på 5 millioner kroner sammenlignet med i fjor.
Programmene har stor betydning for muligheten til å oppdage nye utvinnbare mineralforekomster i Norge, mener NGU.
I forslaget til nytt statsbudsjett opprettholder imidlertid regjeringen de øremerkede bevilgningene til havbunnskartlegging. Dette er et program som gjennomføres sammen med Kartverket og Havforskningsinstituttet (Mareano).
Smelror er også positiv til regjeringens satsing på flom- og skredsikring. I forslaget til statsbudsjett økes bevilgningene til skredarbeid over budsjettet til Norges vassdrags- og energidirektorat, og han forventer at NGUs skredfarekartlegging opprettholdes på minst samme nivå som før.
NGU har imidlertid ikke fått nye investeringsmidler. NGU har påpekt behovet for nytt forskningsfartøy til sjøs og for en opprustning av vitenskapelig utstyr, men regjeringen har ikke funnet rom for dette i statsbudsjettet for 2016, skriver ngu.no.

X