Mineralforekomster i et nytt perspektivBildet viser de 3D-modellerte bergartskontaktene sammen med terrengmodellen. Illustrasjon: NGU

Mineralforekomster i et nytt perspektiv

Med drone med innebygget GPS tar NGU i bruk ny metode for å modellere og visualisere underjordiske mineralforekomster.

Forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har for første gang dokumentert en ny metode for å modellere og visualisere mineralforekomster i 3D.
Metoden ble først tatt i bruk på Fauske Marmorbrudd (Norwegian Rose AS) og går ut på å lage en detaljert terrengmodell som integreres med geologisk informasjon fra undergrunnen.
Terrengmodellen ble laget ved hjelp av en drone med innebygget GPS, og totalt ble det brukt 365 bilder over bruddet til modellen.
Fra undergrunnen ble det hentet inn geologisk informasjon om forekomstene fra 25 borehull.
NGU skriver på sine nettsider at slike modeller kan bidra til en bedre forståelse av geologien i forekomsten direkte under bakken.
Dette er første gangen en droneflydd høydemodell har blitt integrert med 3D geologiske data, og er på den måten enestående i Norge.
Prosjektet er delfinansiert av Mineralklynge Norge.
Les rapporten her

X