– Mineralletingen må økes

– Mineralletingen må økes

Bergindustrien opplever svikt i letingen.

Mineralstatistikken for 2016 viser at omsetningen for byggeråstoffer og industrimineraler skyter i været.
– Potensialet for vekst for industrimineralene er enormt. Norge kan ta en enda tydeligere posisjon i disse markedene i framtiden, sier Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri til at.no.
Men Norsk Bergindustri er bekymret ettersom det letes alt for lite i dag.
– Fremtidens mineralnæring krever leting i dag. Den lave interessen for å lete etter mineralressurser, er et kraftig signal om Norges omdømme som mineralnasjon, sier Gammelsæter.
Norsk Bergindustri har lansert en rekke forslag til tiltak for å øke mineralleteaktiviteten. De kom i forbindelse med en rapport foreningen publiserte i 2014 der skatte- og avgiftssystemet bransjen omfattes av ble presentert.
– Rapporten fra 2014 er fortsatt høyst relevant. Leteaktiviteten må opp, og lokalsamfunnene må få flere direkte inntekter fra lokal mineralnæring, sier Gammelsæter.
Les hele saken på at.no

X