Misforstått sparing

Med regjeringens kutt i NGUs mineralletingsprogram kan det virke som om den ikke har forstått at det er nødvendig å så for å kunne høste.

Flyktningekrisen vil ramme oss alle. Det var likevel overraskende at regjeringen valgte å brutalt avlyse hele mineralletingsprogrammet som Norges geologiske undersøkelse (NGU) med stø hånd har drevet gjennom snart fem år.
Har den fullstendig glemt at det er nødvendig å så for å høste?
I det første utkastet til statsbudsjettet for 2016 ble det kuttet fem millioner kroner. Det var ille nok i seg selv. Men nå er hele det ambisiøse programmet som Trond Giske dro i gang da han var næringsminister radert vekk. Det gjelder programmet i Sør-Norge (MINS) så vel som i Nord-Norge (MINN).
For NGU, som har hatt ansvaret for programmet, medfører det et vakuum for en hel avdeling. Langsiktige måle- og kartleggingsprogrammer som ville gitt verdifull kunnskap om mulige mineralressurser må skrotes. Kompetanse vil forvitre. Men institusjonen har et så sterkt fagmiljø at den vil klare omstillingen.
Verre er det for nasjonen Norge. I et land som søker febrilsk etter alternativer til oljeindustrien, og i en verden som etterspør mer og mer mineraler, blant annet til miljøvennlig teknologi, velger vi å avslutte et arbeid som har kommet godt i gang, og som har et potensial til å løfte landet inn i en ny steinalder.
Konsekvensen er at det vil ta enda lengre tid før vi får en fullgod oversikt over det potensialet som ligger i berggrunnen, samt at det vil ta enda lengre tid før vi får oppleve at ny virksomhet startes opp ute i distriktene. Verst er det for Nord-Norge som kan ha mange store forekomster og som kan ha det største behovet for arbeidsplasser.
Det prinsipielt gale i denne saken er at regjeringen velger å kutte i investeringer. Regjeringen burde heller konsentrere seg om å kutte i forbruk. Det har ingen langsiktige konsekvenser slik manglende investeringer vil ha.
En god fremtid for landet, for mineralindustrien og for forbrukerne av mineraler (altså hele befolkningen) betinger at vi i dag gjør investeringer som fremtidige generasjoner kan høste av. Da er det ikke særlig smart å spare seg til fant ved å eliminere småpenger.

X