Motivert av ideologi – ikke kunnskap

Motivert av ideologi – ikke kunnskap

Motsanden mot deponering i Førdefjorden er basert på ideologi og ikke fakta, hevder prof. em. Knut Bjørlykke. Hør debatten med Naturvernforbundet på Dagsnytt 18.

Regjeringen har endelig tatt en beslutning. Nordic Mining kan dermed starte planleggingen av drift på en av de største og rikeste forekomstene av rutil i verden.
Mineralene som det ikke er et marked for må lagres. Det foreligger bare to muligheter: på land eller i vann. Konsekvensutredningen (som i parentes bemerket er den største og mest omfattende som noensinne er gjennomført for et mineralprosjekt i Norge) konkluderer med at dypvannslagring på ca. 300 meters dybde i Førdefjorden er den beste løsningen. Etter at prosjektet er avsluttet, vil de tilførte mineralene danne ny havbunn, og det biologiske mangfoldet vil gjenoppstå.
Kun 4,4 km2 av Førdefjorden vil bli berørt.
Miljøbevegelsen protesterer likevel heftig. Hør debatten på Dagsnytt 18.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Lars Anker-Rasch 6 år ago

    En grei debatt, men jeg lengter fortsatt etter å se/høre en sending, der det kommer noe mer folkeopplysning om gruvedrift som dette, og hva det faktisk betyr for verden.
    Få folk vet at mineraler brukes over alt, og ikke minst i denne diskusjonen om rutil. Det nevnes igjen og igjen (fra begge sider) at mineralet brukes i tannpasta og maling, noe jeg vil tro folk flest ser på som trivielt og lite verdt deponering i en fjord. Og som det litt fleipete ble nevnt på «Nytt på Nytt» angående rutil: «Tannpasta og maling har vi jo allerede».

  • X