Motivert av ideologi – ikke kunnskap

Motsanden mot deponering i Førdefjorden er basert på ideologi og ikke fakta, hevder prof. em. Knut Bjørlykke. Hør debatten med Naturvernforbundet på Dagsnytt 18.

Regjeringen har endelig tatt en beslutning. Nordic Mining kan dermed starte planleggingen av drift på en av de største og rikeste forekomstene av rutil i verden.
Mineralene som det ikke er et marked for må lagres. Det foreligger bare to muligheter: på land eller i vann. Konsekvensutredningen (som i parentes bemerket er den største og mest omfattende som noensinne er gjennomført for et mineralprosjekt i Norge) konkluderer med at dypvannslagring på ca. 300 meters dybde i Førdefjorden er den beste løsningen. Etter at prosjektet er avsluttet, vil de tilførte mineralene danne ny havbunn, og det biologiske mangfoldet vil gjenoppstå.
Kun 4,4 km2 av Førdefjorden vil bli berørt.
Miljøbevegelsen protesterer likevel heftig. Hør debatten på Dagsnytt 18.

X