Naturvernforbundet tar feil

Naturvernforbundet tar feil

Ryktene om at nanopartikler i gruveslammet fra Engebøfjellet er giftige er ikke bare overdrevet, men direkte feilaktige.

I et innlegg i Dagens Næringsliv onsdag 6. mai imøtegår professorene Knut Bjørlykke, Per Aagaard og Jørgen Stenersen påstandene fra Lars Haltbrekken og Jorunn Vallestad i Naturvernforbundet om at nanopartikler (< 0,0001mm) i gruveslammet fra utvinningen av rutil i Engebøfjellet vil være giftige.
«Det er ikke dokumentert, og de har heller ikke noen faglig bakgrunn når det gjelder spredning av nanopartikler og giftigheten av disse for marine organismer,» skriver professorene, og presiserer at «bare en svært liten del av gruveslammet» utgjøres av så små partikler, men at «de er vanskelige å måle fordi de fort flokkuleres til større partikler».
Det er vel kjent at fine partikler kan ha skadelige virkninger. Men Bjørlykke, Aagaard og Stenersen påpeker at dette gjelder asbest, kiselpartikler og snekkerstøv. De opplyser samtidig at TiO2 blir brukt som negativ kontroll fordi mineralet ikke gir kreft.
Professorene sier samtidig at Naturvernforbundet er i sin fulle rett til å argumentere mot gruvedrift i Engebøfjellet, men hevder at de ikke har forutsetninger til «å vurdere kompliserte, faglige spørsmål som dette med giftigheten av finkornede rutilpartikler i sjøvann for marine organismer».

X