Nei til gruvedrift i KodalFoto: Benjah-bmm27 via Wikimedia Commons

Nei til gruvedrift i Kodal

Larvik kommune sier nei til gruvedrift i Kodal. Hvis Andebu kommune sier ja betyr det på store utfordringer i forhold til utskipning av mineralene.

Et forslag fra MDG, SV, V, Sp og Ap ble i dag vedtatt i kommunestyret i Larvik:

«Planprogrammet legges ikke ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter og opplysninger viser tilstrekkelig tydelig at en eventuell etablering av gruvedrift vil ha store konsekvenser for naturmiljø, trafikkmiljø, rekreasjonsmuligheter, mulig utvikling av andre næringer og mange innbyggeres nærmiljø både i og nær gruveområdet, langs alternative transportveier og i/rundt Larvik havn.

Fosfat er en begrenset naturressurs som er vital for matproduksjon/landbruk. Andre kilder og resirkulering av fosfat i husdyrgjødsel, matavfall og kloakkslam kan ventelig dekke behovet for fosfat i mange år.

Etter en avveiing av behovet for ressursene som utvinnes i gruveprosjektet mot ulempene som allerede er synliggjort, finner kommunestyret at områdets status som hensynssone «sikring av område for fremtidig uttak» i kommunens arealdel 2015 – 2027 er mest hensiktsmessig i overskuelig framtid.»

– Det er viktig at vi viser hva som betyr noe for Larvik kommune. Det vi gjør nå er å ta et viktig prinsipielt standpunkt. Det er mye ressurser nede i bakken som kan hentes opp, men alt må ikke utvinnes, sa Aps Bruce Atle Karlsen til Tønsberg Blad.
Les hele saken på tb.no

X