Nei til Svea-turisme

Nei til Svea-turisme

Sysselmannen på Svalbard sier nei til turisme i Svea. Frykten for konsekvensene av reiseliv og forskning på den sårbare naturen er grunnen.

Svea er i dag regulert til gruvedrift, men denne virksomheten er foreløpig innstilt. Gruveselskapet Store Norske ønsker å bruke anlegget til turisme.
nrk.no

X