«NGU trenger en sterk leder»Gunn Kari Hygen, Bergingeniør 1971 Daglig leder GKHygenEnergi

«NGU trenger en sterk leder»

Med 13 søkere skulle man tro at det var mer enn nok å velge og vrake i. Ikke alle mener det.

– Mineralnæringen er nede i «all time low». Med det mener jeg at Norge nesten ikke produserer og eksporterer mineraler. Men framfor alt er det mangel på prospekter.
– Kompetansesentret NGU må fungere hvis vi skal klare å snu denne skuta. Institusjonen trenger en sterk person som kan lede en systematisk og målrettet kunnskapsinnhenting for de viktigste mineraliseringene våre, på en helt annen måte enn hva NGU gjør i dag.
Gunn Kari Hygen, med geofaglig utdannelse fra NTH (NTNU), og 40 år i annen internasjonal og nasjonal næringsvirksomhet, reagerer på prosessen som Næringsdepartementet har kjørt i arbeidet med å finne ny adm. direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
13 søkere
Søkerlisten til stillingen som ny adm. direktør ved ble nylig offentliggjort (geoforskning.no). 13 navn står på listen, herunder 9 menn og 3 kvinner, hvorav 2 har benyttet seg av muligheten til å la navnet være unntatt offentlighet.
NGU har hatt en god tradisjon med at det sitter en geolog som toppleder. En tradisjon som går helt tilbake til NGUs første direktør, Theodor Kjerulf («Den moderne geologiens far»), og det er nok mange som ønsker at NGU også i framtiden vil bli ledet av en geolog.
I stillingsutlysningen heter det imidlertid kun at «søkere bør ha naturvitenskapelig utdanning, gjerne geofaglig», men det legges til at «kompetanse på doktorgradsnivå» kan være en fordel. Noen av søkerne vil nok også falle ut med basis i kravet om «relevant kontaktnett og kjennskap til geofaglige forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt».

Utlysningsteksten:
«Vi søker en erfaren, dyktig og motivert leder som kan videreutvikle NGU som et internasjonalt engasjert forskningsmiljø i lys av endrede rammebetingelser og forventninger fra brukerne. Lederen forventes å ha god forståelse for politiske prosesser og innsikt i samspillet mellom myndigheter, brukere og forskning. Relevant kontaktnett og kjennskap til geofaglige forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt vil bli tillagt vekt. Søkere bør ha naturvitenskapelig utdanning, gjerne geofaglig. Kompetanse på doktorgradsnivå og forskningsadministrativ erfaring kan være en fordel.»
Stillingen ble utlyst i uken før palmesøndag, med frist den 16. april.

På listen finner vi kun 3 stykker som har bred geofaglig utdannelse og erfaring (hvorav 1 er kvinne). Som ansatt gjennom mange år kjenner de alle NGU svært godt fra innsiden. Listen inkluderer også 3 andre som er ansatt ved NGU (herunder 1 kvinne), og derfor kjenner institusjonen godt, men alle mangler geofaglig utdannelse.
Det er imidlertid ingen «eksterne» geologer som har søkt. Med mulig unntak for de 2 hvis navn ikke er kjent. Den mest kuriøse søkeren er kanskje Helge Klungland som er professor i genetikk ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.
Gunn Kari Hygen er ikke fornøyd med søkerlisten, og hun er heller ikke fornøyd med prosessen.
– Det er to forhold jeg reagerer på. Det ene er at det var svært kort frist for å søke, kun noen få uker når påsken trekkes fra. Det andre er at stillingen ikke har vært annonsert bredt nok. På den måten kan vi ha mistet mange gode kandidater, sier den erfarne næringslivslederen.
– Det finnes selvsagt kandidater som er godt kvalifisert for denne jobben. I for eksempel oljebransjen er det mange som ganske sikkert er kvalifisert, men det er slett ikke sikkert at de visste at stillingen var utlyst. Vi er i det hele tatt ikke tjent med den prosessen som er kjørt i dette tilfellet, sier Gunn Kari Hygen.

X