Norges eneste kullgruve stengt Gruve 7. Foto: Store Norske

Norges eneste kullgruve stengt

Store Norskes Gruve 7 ble stengt ned etter at det sent i juli ble oppdaget vanninnstrømning. Selskapet har nå kontroll og jobber med å få ut resten av vannet

Under en rutineinspeksjon 26. juli ble det oppdaget en større vanninnstrømming i Gruve 7 på sørsiden av Adventdalen på Svalbard. Store Norske satte umiddelbart i gang å pumpe ut vannet.

– Vi har de siste dagene jobbet på spreng med å håndtere situasjonen og få unna vannet fra Gruve 7. Vi har hentet inn mer utstyr, flere pumper og flere folk, sa Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, i en pressemelding 30. juli.

Den store utpumpingsoperasjonen førte imidlertid til et strømbrudd. Dermed sluttet pumpene å virke.

Arbeidet ble imidlertid raskt gjenopptatt, og selskapet har viet vannet som ledes ut av gruva stort fokus.

– Det første vi nå vil få kontroll på er vannet som går ut av gruven. Vi graver derfor en kanal fra gruven og ut mot fjellsiden utenfor gruven, slik at vannet kan ledes ut av gruven og ned i en bekkedal. På den måten får vi minst mulig skade på bygninger og materiell, sa Per Nilssen, sjef for Gruve 7, i pressemeldingen.

I et intervju med nettavisen High North News, kan Ertsaas nå med glede melde at situasjonen er under kontroll.

– Det er gjort en fantastisk jobb med å bekjempe vanninntrengingen og vi har nå kontroll på vannet og pumper ned nivået i ytre del av gruva. Vi har også vært inne i den indre delen av gruva og inspisert, sier Ertsaas til nettavisen.

Det antas at det er den uvanlige høye temperaturen på Svalbard i sommer som kan være årsaken til de store vannmengdene. Sent i juli var temperaturene ved Longyearbyen oppe i 21 °C.

– Vi ser at situasjonen er bedre enn vi fryktet og til og med bedre enn vi hadde turt å håpe på. Basert på at vi nå har kartlagt status på utstyret jobber vi nå for å sette gruva tilbake i drift så snart som mulig, avslutter Jan Morten Ertsaas.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven på Svalbard, og forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Store Norske har kullreserver på lager til å forsyne kraftverket i 4-6 måneder fremover.

X