Norsk naturstein i verdensklasse Norblock har levert Fauskemarmor (Hermelin) til det nye terminalbygget på Gardermoen. Foto: Halfdan Carstens

Norsk naturstein i verdensklasse

Norsk naturstein har et stort potensial til å bidra til vekst i lokale industriarbeidsplasser rundt i hele Norge. At norske signalbygg reises i norsk naturstein, sender et sterkt signal om at våre steinindustritradisjoner tas på alvor og videreføres i fremtiden.

Årlig produseres det naturstein for om lag én milliard kroner i Norge. Omtrent halvparten er blokkstein, mens skifer og murstein utgjør den andre halvparten. Disse produktene sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter, utearealer og innemiljø. I dag er det slik at mesteparten av produksjonen eksporteres som råblokker, hovedsakelig til Kina, Italia, India, Spania, Frankrike, Taiwan og Belgia.

Når vi ser fremover, bør potensialet for økt egenproduksjon og eksport være til stede.

Norsk Bergindustris natursteinsmedlemmer produserer og viderebehandler naturstein til en rekke formål til inne- og utemiljøer. Innvendig er det produksjon til gulv, vegger, trapper og benkeplater til kjøkken og bad. Utvendig er det produksjon til takstein, fasader, blokker, skifer og kantstein til støttemurer og parkanlegg. I tillegg har Norge en egen kirkegårdskultur med en betydelig produksjon av gravminner. Således er verdiskapningen av prosess- og bearbeidingen av naturstein i Norge betydelig.

Verdt å nevne er et nytt regionalt FoU-prosjekt i regi av Sintef med deltakelse fra Altaskifer m.fl., hvis formål er å fremme gode, helhetsløsninger og utarbeide anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av skifer. Skiferen er en del av vår nasjonale kulturarv, og er et kortreist, miljøvennlig og solid alternativ med lange produksjons- og brukstradisjoner.

Et sentralt mål med et slikt regionalt bedriftsprosjekt er å legge til rette for økt verdiskaping og forretningsvirksomhet her hjemme. Oppdatert kunnskap og anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av skifer vil gi landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og byggherrer bedre forutsetninger for å nyttiggjøre skiferen.

Hvert år legges natursteinsdekker for omkring én milliard kroner i Norge. Norske bykommuner er den største forbrukeren. Anslagsvis 150 000 kvm granitt og 20 000 kvm skifer legges årlig som utendørs platedekker. Andelen importert naturstein er imidlertid langt over doblet de siste 15 årene. Det er et uttalt ønske fra både byggherrer, entreprenører, konsulenter og arkitekter at det skal brukes mer norsk naturstein i offentlige og private prosjekter nasjonalt. Allikevel faller valget ofte på billigere alternativer, som for eksempel granitt fra Kina, da de fleste offentlige aktører vekter pris høyest. Som følge av dette påvirkes også produksjonskapasiteten i Norge negativt.

For å motvirke dette jobbes det godt med ny teknologi og bedre maskiner som kan bringe Norge inn i en ny “steinalder”. Det som i hovedsak bidrar til at Norge faller dyrere ut enn f.eks. Kina, er vår manuelle håndtering i produksjonsprosessen. Ved økt automatisering vil dette gapet minke. Hvis også offentlige aktører går foran og vekter pris lavere, vil dette kunne medføre at produksjonskapasiteten for ferdige steinprodukter øker.

Hvis vi skal redusere CO2-utslippet fra for eksempel granittprodukter, må vi bygge opp kapasitet i Norge. Ved at offentlig sektor etterspør kortreist, norsk naturstein, kan Norge produsere volumprodukter og bli konkurransedyktige mot importerte produkter.

Norsk naturstein har et stort potensial til å bidra til vekst i lokale industriarbeidsplasser rundt i hele Norge. At norske signalbygg reises i norsk naturstein, sender et sterkt signal om at våre steinindustritradisjoner tas på alvor og videreføres i fremtiden.

LARS-ERIK SLETNER

Fagsjef for politikk og samfunn

Norsk Bergindustri

X