Norsk stein bør være godt nok

Nasjonale verdier står på spill. Det norske folk generelt, og bergindustriens representanter spesielt, bør stå frem og vise arkitektene at vi vil bruke norsk stein i et norsk nasjonalmuseum.

«En samfunnsinstitusjon med respekt for naboene», skriver Nasjonalmuseet på sine sider i sin omtale av det nye bygget som nå snart vil reise seg mellom Aker Brygge og Rådhuset i Oslo.
Spørsmålet er om det også kommer til å vise respekt for norsk kultur med bruk av norsk stein i monumentale bygg.
Avgjørelsen om hvilken stein som skal benyttes står foran oss. De som ønsker å sikre at norsk stein skal pryde de ytre veggene må nå bruke stemmen sin.
Italiensk opera
Det nye Nasjonalmuseet skal bygges i stein, og vi snakker om «den største steinbygningen som skal oppføres i moderne tid». Da er det ikke så underlig om det blir ny offentlig diskusjon om bruk av norsk eller utenlandsk stein.
Forrige gang diskusjonen var oppe var i forbindelse med oppføringen av Den norske opera og ballett (ferdig i 2008). Betydningen av å bruke norsk ble den gang ikke vektlagt tilstrekkelig. Derfor falt norsk granitt og marmor tidlig ut.
Trenger solid stein
I første omgang er det derfor interessant å høre hva slags stein som er tenkt brukt. Med referanse til presentasjonen av bygningen som ligger på Nasjonalmuseets hjemmeside, er det snakk om en lys stein. Kanskje med innslag av mørk stein.
Etter det er det mange spørsmål som kan reises, blant annet vedrørende pris, leveringsmuligheter og kulturtradisjoner. For ikke å snakke om å honorere at vi har en stor norsk bergindustri som leverer en av verdens flotteste fasadesteiner, larvikitt, Norges nasjonalstein.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design vil ligge på den gamle vestbanetomta bak Aker Brygge. Vestbanen blir beholdt, men bak får vi et monumentalbygg som skal kles med stein. Foto: Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design vil ligge på den gamle vestbanetomta bak Aker Brygge. Vestbanen blir beholdt, men bak får vi et monumentalbygg som skal kles med stein.
Foto: Nasjonalmuseet

Ytring
Har det norske bergverksmiljøet en oppfatning om valget av stein? Har norske geologer gjort seg opp en mening om det bør brukes norsk stein? Hva sier allmennheten? Hva sier kultureliten?
Nettstedet geonova.no har nå lagt til rette for at alle skal få si sin begrunnede mening, samt gi sin stemme til valg av norsk eller utenlandsk stein.
Ragnar Kjeserud, president i Euroroc, tar sterkt til orde for at vi bør bruke norsk stein. Som argument bruker han blant annet at europeiske kulturinstitusjoner lengre sør i Europa har tradisjon for å bruke nasjonal stein. Hvorfor skal det være annerledes i Norge? Han er selvsagt også opptatt at bruk av norsk stein kan bety et stort løft for norsk natursteinindustri.

HALFDAN CARSTENS

Si din mening
Geonova – The Geoscience Community – gir nå alle som ønsker muligheten til å si sin mening om hvilken type stein som skal brukes på det nye nasjonalmuseet. http://www.geonova.no/stein-til-nasjonalmuseet/.
X