Norsk stein mest sannsynligOppdalskifer kler Rica Skifer Hotel på Oppdal. Foto: Halfdan Carstens

Norsk stein mest sannsynlig

Det skal mye til for at Nasjonalmuseet ikke blir kledd med grå, norsk skifer. De går frem av anbudsdokumentene som Statsbygg la ut i februar.

– Når vi bygger nytt nasjonalmuseum vil vi gjennomgående bruke gode materialer som tåler tidens tann og eldes med verdighet, sier Statsbyggs kommunikasjons­ direktør Hege Njaa Aschim.

De tekniske kvalitetene skal altså vekt­ legges når Statsbygg nå skal velge stein til praktbygget på Vestbanetomta. Aschim presiserer imidlertid at også de arkitektoniske kvalitetene skal vektlegges. Det er også godt nytt for norske skiferprodusen­ter.

Omfanget er på hele 22 000 m2, og steinen skal dekke museets fasade, gesims, innvendig forblending og heller på tak.

Leter etter leverandører
Bakgrunnen for Aschims uttalelse er at Statsbygg i februar la ut dokumentene som tilbyderne av stein til Nasjonalmuseet må forholde seg til.

– Vi kaller dette en prekvalifisering, hvor vi går etter kvalifikasjonskrav, og ikke pris eller nasjonalitet. Vi søker de som kan levere den spesifikke steinen ut ifra de kravene vi har laget, og som er i stand til å bearbeide steinen og som har den kompe­tansen som trengs, sier kommunikasjons­ direktør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Aftenposten.

I første omgang skal det plukkes ut kva­lifiserte leverandører, og blant disse vil det bli valgt 8 stykker som vil få en invitasjon til å delta i den egentlige konkurransen. Forusetningen for antallet er selvsagt at så mange faktisk er kvalifisert. Men bare i Norge finnes det et lite knippe, og da reg­ ner vi med 2 produsenter i Oppdal, samt Alta, Lierne, Dovre, Hardanger og Voss. Vi må også påregne at noen svenske leveran­ dører melder seg på. Geologene vet at Den kaledonske fjellkjeden går inn i Sverige og at det kan finnes god skifer også der.

Klaus Schuwerk liker godt fargene og linjene i Oppdalskifer. Han forteller at steinen forteller en historie på en helt annen måte enn mange andre steiner kan gjøre. Foto: Halfdan Carstens

Klaus Schuwerk, arkitekten for Nasjonalmuseet, har et sterkt ønske om at norsk skifer skal brukes på Nasjonalmuseet. Foto: Halfdan Carstens

Foretrekker kvartsskifer
Fasaden og taket til det nye Nasjonal­ museet skal kles med naturstein. Det skal også brukes naturstein i publikums­ arealene.

– Det ønskede arkitektoniske uttrykket og de nødvendige tekniske egenskapene som soliditet og varighet oppnås best med en naturstein av typen kvartsskifer, mener Statsbygg, og byggherren er svært presis i forhold til steinens utseende.

«Steinens grunnfarge skal være grå. Det er ønskelig med et visst spill med lysere og mørkere grå fargenyanser i form av linjer, bølger eller striper innen en og samme stein og mellom enkeltsteiner», skriver Statsbygg.

Som vi allerede vet har arkitekten, Klaus Schuwerk, har aldri lagt skjul på at han ønsker at museet skal kles i norsk stein (geo365.no 04.09.14; «Vil ha norsk stein», GEO 08/2014; «Fordi stein er kultur»).

– Jeg tror alle er enige om at det vil høres litt rart ut at et nasjonalt museum i Norge er kledd i kinesisk eller østerriksk stein. Dette handler om følelser og nasjonal identitet, utdyper Schuwerk i et intervju med Aftenposten.

Statsbygg er bundet av EØS­reglemen­ tet. Det gjør at utenlandske aktører også kan delta i konkurransen som har en formidabel premie (stor leveranse). Men kravene som nå stilles er så detaljerte at det skal godt gjøres om norsk stein ikke blir valgt.

Presiseringen av steinens utseende vil også kunne bidra til at vi unngår en opp­ rivende diskusjon slik vi fikk etter valget av italiensk marmor til operabygget.

– Vi har valgt å spesifisere steinens egenskaper i detalj, som blant annet hand­ ler om hva den skal tåle, i forhold til frost og temperatur, at den skal ha en varighet og soliditet. Alle disse kravene begynner da å begrense den varen vi er ute etter, for å tilfredsstille det arkitektoniske kon­ septet vårt, sier Hege Njaa Aschim til Aftenposten.

Det endelige svaret får vi i november.

Older Post
X