Ny drift er lønnsomt

Ny drift er lønnsomt

Tidligere direktør i Store Norske, Robert Hermansen, skriver i en kronikk at ny drift i Svea og Lunckefjell vil være lønnsom.

I en kronikk i HighNorthNews skriver Hermansen at staten bør gjenoppta driften eller la private overta. Det vil lønne seg i stort monn.
– Jeg anbefaler at departementet får vurdert en videreføring av kulldriften i Svea/Lunckefjell etter anførte retningslinjer før en beslutter nedlegging. Dette vil ikke få noen budsjettmessige konsekvenser for 2018, skriver Hermansen.
Hermansen sier han har vært i samtaler med Nøringsdepartementet om driftsmodellen han beskriver for Svea og Lunckefjell i kronikken.
Hermansen mener at det finnes et lønnsomt alternativ for videre drift som styret i selskapet eller eieren ikke har vurdert.
Kronikk av Robert Hermansen i HNN
Robert Hermansens innspill blir ikke mindre aktuell etter at det i de seneste dagene er blitt kjent at oppryddingen etter kulldriften i de to gruvene blir minst dobbelt så dyrt som tidligere antatt.
I kronikken skriver den tidligere direktøren i SNSK at det finnes et lønnsomt alternativ for videre drift, et alternativ som styret i selskapet eller eieren ikke har vurdert. Dette alternativet innebærer salg av en god del utstyr og drift etter en annen driftsmodell. Det skal også være interesse fra investorer for dette alternativet.
Les hele saken på hnn.com

X