Ny interesse for skiferDet meste av den skiferen vi produserer her i landet bruker vi selv. Her pryder den Skifer Hotel på Oppdal. Minera Skifer er leverandør. Foto: Halfdan Carstens

Ny interesse for skifer

Skiferbransjen finns over hele landet og sysselsetter mer enn 400 personer. Det meste av salget skjer innenlands.

Nyheten om at arkitekten for Nasjonalmuseets prestisjebygg ønsker å kle den med Oppdalskifer er en skikkelig vitamininnsprøytning for norsk naturstein generelt og skifer spesielt. Dette er en flott påminnelse om at norsk stein er mer enn larvikitt (vår nasjonalstein), og at skifer er en vakker stein.

Norsk skifer er samtidig et vitnesbyrd om at vår geologiske historie og den betydningsfull rollen som den kaledonske fjellkjedefoldningen har spilt for mange av våre bergarter. På flere steder har det som opprinnelig var sandsteiner, blitt omdannet til stein som lar seg spalte i tynne flak eller heller. Vi snakker om kvartsskifre fordi innholdet av kvarts er svært høyt.

Mens natursteinbransjen i fjor omsatte for 823 millioner kroner, ble det solgt skifer for 184 millioner kroner, i hht. NGUs publikasjon Mineralressurser i Norge, 2013. Det meste av skiferen ble solgt innenlands. Salget til utlandet var ifølge NGU 42 millioner kroner. Skiferprodusentene produserer imidlertid også murestein, og i fjor var omsetningen 153 millioner kroner. All skifer bearbeides i nærheten av bruddene, og tallene ovenfor inkluderer derfor verdiene av råstoffene så vel som bearbeidet stein.

Skifer og murestein blir produsert over det meste av landet. Til sammen er 32 uttakssteder for skifer og 74 for murestein. De sysselsetter totalt omtrent 410 personer.

Minera Skifer, som inkluderer Oppdal og Otta, samt svenske Offerdal, solgte i fjor alene for omtrent 160 millioner kroner (mineraskifer.no). Firmaet med hovedkontor på Oppdal har 145 ansatte.

X