Ny logo – med referanse til fortiden

NGU hedrer en av sine mest markante direktører ved å ta i bruk en variant av den logoen Hans Reusch innførte for 124 år siden.

«Med hammer og fjærpenn i sin nye logo skal Norges geologiske undersøkelse møte fremtiden med høye faglige ambisjoner.»

Det er Morten Smelror, adm. direktør ved Norges geologiske undersøkelse, som skriver dette i et blogginnlegg på geoforskning.no.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har innledet det nye året med å skifte logo og grafisk profil. Den ærverdige (og ikke lenger så mye brukte) geologhammeren og (den enda mindre brukte) fjærpennen er nå tilbake som bærende symboler.

Disse to symbolene vitner ikke om at institusjonen har flyttet seg inn i den digitale tidsalderen. Den har ikke fulgt dot.com-bølgen i sin nye visuelle profil. De forteller i stedet at NGU er en tradisjonsrik institusjon med røtter langt tilbake i tid. NGU ble somkjent grunnlagt i 1858 som den nest eldste geologiske undersøkelsen i Europa – og en av de eldste i verden forøvrig.

– Når vi nå skal møte framtiden med høye faglige ambisjoner, finner vi det riktig og naturlig å ta med oss en referanse til en lang og stolt fortid gjennom å hente tilbake hammeren og fjærpennen i NGUs logo, sier Smelror.

NGU er mer enn 150 år gammel, og få institusjoner her i landet kan vise til en like lang og tradisjonsrik historie. Men det var først etter at Hans Henrik Reusch 30 år etter stiftelsen overtok som leder at institusjonen fikk sitt eget emblem.

Smelror forteller at NGU i 1891 startet sin egen publikasjonsserie, og på omslaget finner vi for første gang NGUs emblem, ett skjold med korslagt hammer og fjærpenn. Det er tegnet av hans kone Helga som var malerinne. Ulike varianter av dette emblemet ble brukt som NGUs logo fram til 1996, da det ble erstattet med den stiliserte jordkloden.

Hans Reusch (1852-1922) er for øvrig ingen hvem som helt i norsk geologis historie. Han grunnla i 1877 tidsskriftet Naturen og tok i 1889 initiativet til opprettelsen av Norsk geografisk selskap. Han var også den sentrale stifteren av Norsk Geologisk Forening i 1905, og samme år tok han initiativet til opprettelsen av Norsk Geologisk Tidsskrift (som senere har blitt omdøpt til Norwegian Journal of Geology). Reusch var NGUs andre direktør, han tiltrådte i 1888 (etter Theodor Kierulf) og beholdt stillingen i 33 (!) år, helt frem til 1921.

NGU har tatt et modig steg med å gå fra en «moderne» logo til en «gammeldags» logo. Det vitner om at vår egen geologiske undersøkelse har nok selvtillit til å vektlegge solide tradisjoner framfor å være opptatt av å framstå som «hipp».

NGUs direktør benytter denne anledningen til litt selvskryt.

– NGU var tidlig ute med å etablere digitale tjenester gjennom internett, og institusjonen har vært en pådriver innen nasjonalt og europeisk samarbeid innen standardisering og utvikling av geologiske kartdatabaser.

www.ngu.no ble i 2010 derfor honorert med seks av seks mulige stjerner i den årlige offentlige kvalitetsvurdering av norske nettsteder. Men nå er det tid for endringer. Nye nettsider med “responsive design” er lansert.

– Tradisjoner og ambisjoner går hånd i hånd. NGU arbeider kontinuerlig med å øke tilgjengeligheten for sine brukere gjennom å ta i bruk ny teknologi og være aktiv på sosiale medier. Tilbakeføringen til «gammeldags» logo skjer i forbindelse med at NGU oppgraderer sin internettportal til «mobile first» – med internettsider som først og fremst er tilpasset mobile plattformer.

– Samtidig endrer vi den grafiske profilen til et retro formspråk som matcher den revitaliserte logoen. En profil som i dagens retro-bølge framstår som helt tidsriktig og moderne, avslutter Morten Smelror.

Her kan du selv vurdere om du liker den nye profilen og de nye nettsidene: www.ngu.no. Sjekk gjerne også mobilen og nettbrettet. Sidene skal fungere der også.

X