Ny styreleder i Norsk BergindustriThor-Anders Lundh Håkestad, daglig leder i Lundhs AS, har blittt valgt ssom ny styreleder i Norsk Bergindustri.

Ny styreleder i Norsk Bergindustri

Thor-Anders Lundh Håkestad i Lundhs AS tar over som styreleder etter Henrik Bager i Norsk Bergindustri.

Under generalforsamlingen 18. Mars valgte Norsk Bergindustris medlemmer nytt styre. Thor-Anders Lundh Håkestad tar over som styreleder etter Henrik Bager som har ledet foreningen siden 2015.

Thor-Anders Lundh Håkestad er daglig leder i Lundhs AS, Norges største natursteinsprodusent. I tillegg kjenner han Norsk Bergindustri godt gjennom mange år som styremedlem og nestleder i foreningen.

– Jeg ser frem til å bidra i den videre utviklingen av Norsk Bergindustri og bransjen for øvrig. Det nye styret har en god blanding av nye ansikter og erfarne styremedlemmer som sikrer både kontinuitet og nytenkning, sier Lundh Håkestad.

Norsk Bergindustri ble stiftet for 11 år siden, og har som hovedoppgave å styrke mineralnæringens rammevilkår og å tilby nettverksarenaer for sine medlemmer. Norsk Bergindustri har nylig ansatt ny generalsekretær, og vil fra 1. april bestå av et sekretariat på tre ansatte.

– Anita Hall er godt i gang i jobben som ny generalsekretær. Hun og resten av sekretariatet jobber for fullt for å sette næringen på den politiske agendaen og tilby relevante medlemsfora både gjennom fagkomiteer og arrangementer, sier Lundh Håkestad.

Avtroppende styreleder Henrik Bager er optimist på vegne av både bransje og bransjeforening.

– Thor-Anders har lang erfaring og leder en tradisjonsrik bedrift som tør å tenke nytt. Jeg er sikker på at han er rett mann til også å utvikle Norsk Bergindustri videre, sier Henrik Bager.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Thor-Anders Lundh Håkestad (Lundhs)

Styremedlemmer: Gjertrud Halsnes (Norstone), Petter Bye (Oppdal Sten), Ragnar Hagen (Sibelco), Espen LIllebrygfjeld (Omya),

Varamedlemmer: Arild Ove Hagen (Sibelco), Fredrik Sætren (PON), Ivar Fossum (Nordic Mining), Arild Frøseth (Frøseth AS)

Skrevet av Olav Hallset

X