Ny svensk rekord – igjenSvensk malmproduksjon i millioner tonn fra 1900 til 2014. Jernmalm i blå/grønne farger. Base- og edelmetaller i brun farge.

Ny svensk rekord – igjen

Den svenske bergindustrien satte i fjor - for femte år på rad - ny produksjonsrekord. Det var base- og edelmetallene som økte.

Sverige hadde i fjor den høyeste malmproduksjonen noensinne. Mens jernmalmproduksjonen holdt samme nivå som året før, var det basemetallene (bl.a. kobber, sink, bly, tinn, aluminium og nikkel) og edelmetallene (sølv og gull) som økte.
Svenskene produserte i fjor 81 millioner tonn malm, og det er femte året på rad gruveindustrien setter produksjonsrekord.
«En viktig orsak till den ökande metallutvinningen är det nya anrikningsverket i Bolidens gruva i Garpenberg, en gruva som startade på 1200-talet och som är Sveriges äldsta industriella verksamhet,» skriver sgu.se.
Til sammenligning oppgir NGU og Direktoratet for mineralforvaltning at den totale norske malmproduksjonen var 13,8 millioner tonn i 2014. I rapporten (Mineralressurser i Norge 2014) får vi også opplyst at de tre norske malmgruvene (Sydvaranger Gruve AS, Rana Gruber AS og Titania) produserte 4,7 millioner tonn (jernmalm)konsentrat til en verdi av 2,6 milliarder kroner.

Artikkelen står i GEO 05/2015 med utgivelse 31. august. Som medlem av Geonova – “The Geoscience Community” – kan du lese hele utgaven som “page flip“.

Alle medlemmer av Norsk Geologisk Forening, Norsk Bergforening og Norsk Bergmekanikkgruppe mottar GEO som en del av medlemstilbudet.

X