Nytt kart over svenske gruver

Nytt kart over svenske gruver

Svergie har 15 metallgruver idrift. Et nytt kart fra SGU viser at flere gruver er på planleggingsstadiet.

SGUs nye kart viser hvor i Sverige det er gruvedrift på metaller. Jernmalm utvinnes på 4 steder, basemetaller på 7 steder og gull på 3 steder, samt 1 grafttgruve.

Ved utgangen av 2014 var det 15 svenske metallgruver i drift. Det er en nedgang på 1 i forhold til året før. Forklaringen er at to gruver ble lagt ned, mens én kom til. Norge har til sammenligning tre metallgruver i drift (Titania, Rana Gruber og Sydvaranger, alle driver på jernmalm).

De to nedlagte er jernmalmgruven i Tapuli i Nord-Sverige, som Northland Resources drev før den gikk konkurs, og sulfidmalmgruven Maurliden Östra i Boliden-området.

Den nystartede Kringelgruvan som ligger midt i Sverige har tidligere vært i drift fra 1996-2001. Det er opplagret grafittmalm som nå oppredes.

Kartet viser også at det er stor aktivitet vedrørenede ny gruvedrift.

Gruvekart Sverige

Gruvekart Sverige

X