Nytt kart over svenske gruver

Nytt kart over svenske gruver

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

SGUs nye kart viser hvor i Sverige det er gruvedrift på metaller. Jernmalm utvinnes på 4 steder, basemetaller på 7 steder og gull på 3 steder, samt 1 grafttgruve.

Ved utgangen av 2014 var det 15 svenske metallgruver i drift. Det er en nedgang på 1 i forhold til året før. Forklaringen er at to gruver ble lagt ned, mens én kom til. Norge har til sammenligning tre metallgruver i drift (Titania, Rana Gruber og Sydvaranger, alle driver på jernmalm).

De to nedlagte er jernmalmgruven i Tapuli i Nord-Sverige, som Northland Resources drev før den gikk konkurs, og sulfidmalmgruven Maurliden Östra i Boliden-området.

Den nystartede Kringelgruvan som ligger midt i Sverige har tidligere vært i drift fra 1996-2001. Det er opplagret grafittmalm som nå oppredes.

Kartet viser også at det er stor aktivitet vedrørenede ny gruvedrift.

Gruvekart Sverige

Gruvekart Sverige

X