Nytt slagord – et steg i riktig retningMay Britt Myhr er ad. direktør ved Norges geologiske undersøkelse. Foto: Halfdan Carstens

Nytt slagord – et steg i riktig retning

NGU tenker nytt. Geologiens høyborg har utvidet slagordet og demonstrerer med alltydelighet at fagfolkene skal tenke fremover.

Mange har vært misunnelige. Ikke så rart. Norges geologiske undersøkelses slagord – «Geologi for samfunnet» – gir mening. Det forteller det meste om det samfunnsoppdraget NGU har hatt gjennom mer enn 150 år. Nå tar statsinstitusjonen et (langt) skritt videre og legger til «Kunnskap for fremtiden». Det er to grunner til dette, fortalte adm. direktør […]

Mange har vært misunnelige. Ikke så rart. Norges geologiske undersøkelses slagord – «Geologi for samfunnet» – gir mening. Det forteller det meste om det samfunnsoppdraget NGU har hatt gjennom mer enn 150 år.

Nå tar statsinstitusjonen et (langt) skritt videre og legger til «Kunnskap for fremtiden». Det er to grunner til dette, fortalte adm. direktør May Britt Myhr (geo365.no: «Det begynte med gneis«) da hun ønsket velkommen til NGU-dagen.

Den ene er at det arbeidet NGU nedlegger skal være forskningsbasert og etterprøvbart, samt kunne stå seg for fremtiden.

Den andre er at NGU skal konsentrere seg om viktig kunnskap som har betydning for bærekraftmålene og gjøre prioriteringer ut fra det.

Det var på den årlige NGU-dagen at Myhr presenterte det nye slagordet. Tema for den digitale konferansen var «SMART bruk av geologi i samfunnet», og fire områder der bruk av geologiske kart, data og tolkninger er viktig ble trukket fram og belyst fra flere sider:

  • Utbygging, infrastruktur og geofare
  • Natur- og miljøforvaltning
  • Ressurser i et bærekraftig samfunn
  • Marin miljø- og ressursforvaltning

Myhr la vekt på at «smart bruk» betyr at nyttig kunnskap skal bygges opp rundt bærekraftmålene, og at den gjøres tilgjengelig for alle brukere, enten det er eieren (Næringsdepartementet), partnere eller brukere i fylker og kommuner.

– Vi må forstå brukernes behov, presiserte May Britt Myhr, og viste med det at NGU til fulle har forstått samfunnsoppdraget.

Videre påpekte hun at «smart bruk» betyr nyttig (bygge opp kunnskap rundt FNs bærekraftsmål), effektiv (bruk av ressurser, nye metoder, ny teknologi) og tilgjengelig (lett og rask tilgjengelige data og kart).

 

 

X