Oppdal Sten vil utvide

Oppdal Sten vil utvide

Nå vil skiferprodusenten utvide produksjonen mot Svahøa, et populært turområde mellom Nerskogen og fjellet Blåhø i Trollheimen.

Bygningsrådet krever at selskapet først leverer en reguleringsplan.
Oppdal Sten skal levere oppdalsskifer til Nasjonalmuseet og utvinner årlig rundt 7500 tonn stein i løpet av sommeren. Nå vil de utvide og har søkt om konsesjon for å ta ut stein i området mellom Nerskogen og Blåhø. Selskapet anslår at de kan ta ut 1,7 kubikkmeter med skifer fra de to bruddene, fordelt over tre etapper. De mener 25% av dette er salgbar skifer.
Reindriftsnæringen har derimot innsigelser til søknaden, og både fylkesmannen og sametinget etterlyser en konsekvensutredning og mener et bør utarbeides en reguleringsplan.
Ca 372 dekar vil gå tapt i direkte beiteareal for tamreinen, men det indirektet tapet på grunn av forstyrrelser vil være mye større i følge Fylkesmannen.
Les hele saken på opp.no

X