Oppdal(skifer) så klart

Arkitekten for Nasjonalmuseet, Klaus Schuwerk, ønsker at den nye bygningen på Vestbanen skal kles med skifer fra Oppdal.

Arkitekten for Nasjonalmuseets nye bygning på Vestbanen foretrekker norsk stein på fasadene. Aller helst vil han ha Oppdalskifer.

Det er Birgitte Bye, kommunikasjonsleder i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som opplyser dette til GEO. Det er gode nyheter for norsk natursteinsbransje.
– Arkitekten mener Norge er et «steinland», og han er en kulturbevisst person, sier Bye.
Derfor må det bli norsk stein. Vi kan ikke forstå det annerledes.
Må holde seg til reglene
Byggingen av det nye Nasjonalmuseet er i gang. Det er full aktivitet i byggegropen bak Vestbanen der Nobels Fredssenter nå holder til. Og bygningen kles med stein. Men det er ikke bestemt hva slags stein, og slett ikke at den skal komme fra Norge. Dette ligger noen måneder frem i tid.
Statsbygg peker også på at «vi er underlagt lovverket for offentlig anskaffelse og derfor må legge ut på anbud, nasjonalt og internasjonalt. Vi kan ikke lage en spesifikasjon som går spesielt mot en norsk leverandør. Det har vi ikke anledning til».
Men, som Ragnar Kjeserud i Askim Steinindustri anfører i et innlegg på geonova.no, anbudsdokumentene kan utformes slik at de (indirekte) utelukker all stein som ikke er norsk. Vi tolker dette slik at det er stor makt i Statsbyggs hender. Gitt at de vil bruke den.
Kjeserud har også bedt Gerd Merke, generalsekretær i Euroroc, fortelle hvordan EU-landene forholder seg til bruk av stein i nasjonale bygninger. Svaret er tydelig: «The Scala in Milan would never use non-Italian stone for the building.”
geonova.no sin diskusjonsforum blir det også kommentert at Aberdeens særpreg skyldes bruk av lokal stein, og at operahuset i Cardiff er bygd av lokal skrapstein.
Visuelt ganske like
Av grunner vi ikke kjenner til, har arkitekten tydeligvis forelsket seg i Oppdalskifer. Men skifer produseres flere steder her i landet.
Willy-Einar Hågensen, adm. direktør i Altaskifer sier i en kommentar på geonva.no at det ikke bare er Oppdal som produserer skifer.
«Kvalitetsskifer finnes mange steder i Norge, og ikke minst i Alta. Altaskiferen er vel den skiferen som er mest benyttet, av norsk skifer, i alle prosjekter verden over hvor skifer er valgt,» skriver Hågensen.
Bjørn Erik Johnsen i Jogra Steinindustri anfører i den samme diskusjonen på geonova.no at «Alta- og Oppdalskifer har nokså like tekniske egenskaper, og begge har holdbarhet i hundrevis av år.»
«Visuelt er de også like, men ikke identiske. Altaskifer er litt grønnlig i fargen, mens Oppdalskifer er mer grå,» skriver Johnsen.
Skiferens holdbarhet skyldes et høyt innhold av kvarts. «Det er det som gjør norsk naturstein så unik i forhold til andre skifertyper fra Kina, India og Brasil spesielt,» opplyser Hågensen.

God nok kapasitet
Det er likevel noe malurt i begeret.
Bye forteller at det pågår en diskusjon om Oppdal kan levere de store mengdene med stein det er snakk om. I første omgang dreier det seg om 19.000 kvadratmeter til taket og fasaden. Senere kan det bli mer. For det skal også legges stein på gateplan.
Hågensen i Altaskifer sier imidlertid at «kapasiteten i Alta er enorm, og det er ikke noe som tilsier at en skal gå utenfor landets grenser for å finne stor nok kapasitet på leveranser».
På den annen side er det heller ikke uproblematisk å kjøpe stein fra Kina. Bye forteller at det i prosjektgruppen pågår en diskusjon rundt miljøregnskapet for en slik leveranse.
Det vil gå flere måneder før det er avklart hva slags stein som skal benyttes. I løpet av november/desember skal det sannsynlig vis skrives anskaffelsesbrev, og deretter blir det internasjonal anbudsrunde.
Det er interessant å merke seg at det må en utenlandsk arkitekt til for å honorere at Norge er et «steinland», og at norsk stein hører hjemme i norsk kultur.

HALFDAN CARSTENS

X