På vei ut i markedetHåkon Breda-Ruud i REE Minerals påpeker at det er godt dokumentert at det ligger store verdier i Fensfeltet. Foto: Halfdan Carstens

På vei ut i markedet

REE Minerals er ute etter å finne en finansiell/industriell partner som ønsker å dra prosjektet videre.

For et par uker siden fikk REE Minerals et tosiders oppslag i Finansavisen. Der blir det fremholdt at «gruve prises til 340 millioner kroner».
Bakgrunnen er at ledelsen i REE Minerals nå skal ut i markedet for å hente en partner til utvikling av den svært lovende forekomsten av sjeldne jordartsmetaller i Fensfeltet (GEO 06/2017: «Fensfeltet: En europeisk ressurs»).
Alpha Corporate Finance er tilrettelegger, og ifølge Finansavisen har selskapet foreløpig ikke fakturert ut en eneste krone, og det til tross for at de har jobbet med prosjektet i mer enn tre år.
– Vi er overbevist om at dette er en god business-case, så vi regner med at vi vil komme godt ut av det, sier Erik Schwabe, partner i Alpha til avisen.
Han opplyser at selskapet jakter på norske så vel som utenlandske finans/industripartnere.

Har boret 15 hull

REE Minerals har så langt investert mer enn 36 millioner kroner i prosjektet gjennom nesten åtte år. Samt lagt ned masse gratis arbeid.
Alle pengene har gått med til to boreprogrammer med tilsammen 15 hull, opptil 200 meter lange i første boreprogram, og ned til 300 meter i det andre boreprogrammet, samt til diverse laboratorieanalyser og studier som er nødvendige for å kunne bevise ressursens geologi og økonomiske verdi.
Med basis i denne informasjonen beregnet geologene i konsulentselskapet 21st North at det kan ligge mer enn to millioner tonn med sjeldne jordartsmetaller ned til 300 meter. Til sammenligning er verdens årsforbruk i overkant av 100 000 tonn.
– REE Minerals fikk i februar 2014 utvinningstillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning for sjeldne jordarter basert på resultatene fra disse boreprogrammene og laboratorietestene. Direktoratet gir kun en slik tillatelse bare dersom de ut i fra nødvendig vedlagt dokumentasjon er overbevist om at forekomsten er økonomisk drivverdig, sier Håkon Breda-Ruud til GEO.
Breda-Ruud er styremedlem i REE Minerals og sterkt engasjert på daglig basis.
Det neste for REE Minerals er å sluttføre et feasibility-studium.
Det var REE Minerals som for mindre enn ti år siden fant forekomsten i rauhaugittbergarter på Fensmyra.
Inntil da var de verdifulle mineralene kun kjent fra Gruveåsens rødbergart. Der ligger mineralene svært finkornet – på micromillimeternivå – og har vist seg omtrent umulig å hente ut med kjent teknologi.
– Den forekomsten med sjeldne jordartsmetaller som vi har rettigheter til på Fensmyra er helt unik. Til forskjell fra de andre områdene i Fensfeltet, så som for eksempel Gruveåsen, der metallene opptrer i svært finkornige mineraler, forekommer de her i klumper («clusters»), sier Håkon Breda-Ruud.
Det siste betyr at oppredningen blir mye enklere og billigere.

Europas største

Breda-Ruud vil ikke ut med noe tall på hvor store verdier som kan ligge i bakken (400-500 milliarder (!) er nevnt i andre sammenhenger). Men han tilbakeviser på det mest bestemte uttalelsen fra regiongeolog Sven Dahlgren som i fjor uttalte til Teknisk Ukeblad at «verdien er null». Begrunnelsen han ga var at forekomsten er for dårlig undersøkt.
Men akkurat det faller på sin egen urimelighet, ifølge Breda-Ruud, med tanke på at selskapet har gjort svært grundige analyser basert på de 15 borehullene.
Det som er kommet ut av det møysommelige arbeidet, er at forekomsten i Fensfeltet er blant verdens største, og den eneste påvist utvinnbare ressursen innen EU.
– Den kan gi grunnlag for storstilt drift på sjeldne jordartsmetaller og er stor nok til å tilfredsstille det europeiske behovet for sjeldne jordarter i flere tiår fremover, mener han.
Våre PEA-analyser (Project Economic Assessment) viser i tillegg at ressursen er et av de mest lønnsomme i verden, påpeker Håkon Breda-Ruud
Ressursen på Fensmyra kan være starten på et nytt eventyr i Telemark.

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar
  Ronald Werner 3 år ago

  Tror ikke at det er helt sant, at Fensfeltet er den eneste påvist utvinnbare ressurs i EU. Hva med Sverige og Norra Kärr? Og hva med Grønland?
  http://www.eurare.eu/home.html

 • comment-avatar
  Håkon Breda-Ruud 3 år ago

  Norra Kärr er en alkalisk HREE-ressurs (High Rare Earth Element) som er eiet av det kanadiske firmaet Tasman. I en slik bergart ligger mineralene svært finkornet (på mikromillimeternivå). Det har derfor vist seg med nåværende teknologi å være meget kostbart å utvinne mineralene fra disse bergartene.
  Tasman har stoppet prosjektet av følgende årsaker:
  – Länsstyrelsen har trukket tilbake utvinningstillatelser på grunn av uavklarte forhold vedrørende utslipp fra depotene.
  – I 2015 falt prisene til det halve, noe som gjorde at prosjektet ikke var økonomisk forsvarlig med nåværende teknologier for oppredning.
  Det er riktig at det finnes to prosjekter på Grønland, men Grønland er ikke medlem av EU.
  Det er derfor riktig at REE Minerals er den eneste påvist utvinnbare LREE-ressurs i EU.

 • comment-avatar
  Gunnvald 3 år ago

  Norra Kaarr i Sverige er det ikke vurdert lønnsom drift på i dag …
  Hilsen hovedaksjonær i ree minerals. http://www.reeminerals.no
  Gunnvald Solli. Telf 920 63300

 • X