På vei ut i markedetHåkon Breda-Ruud i REE Minerals påpeker at det er godt dokumentert at det ligger store verdier i Fensfeltet. Foto: Halfdan Carstens

På vei ut i markedet

REE Minerals er ute etter å finne en finansiell/industriell partner som ønsker å dra prosjektet videre.

For et par uker siden fikk REE Minerals et tosiders oppslag i Finansavisen. Der blir det fremholdt at «gruve prises til 340 millioner kroner».
Bakgrunnen er at ledelsen i REE Minerals nå skal ut i markedet for å hente en partner til utvikling av den svært lovende forekomsten av sjeldne jordartsmetaller i Fensfeltet (GEO 06/2017: «Fensfeltet: En europeisk ressurs»).
Alpha Corporate Finance er tilrettelegger, og ifølge Finansavisen har selskapet foreløpig ikke fakturert ut en eneste krone, og det til tross for at de har jobbet med prosjektet i mer enn tre år.
– Vi er overbevist om at dette er en god business-case, så vi regner med at vi vil komme godt ut av det, sier Erik Schwabe, partner i Alpha til avisen.
Han opplyser at selskapet jakter på norske så vel som utenlandske finans/industripartnere.

Har boret 15 hull

REE Minerals har så langt investert mer enn 36 millioner kroner i prosjektet gjennom nesten åtte år. Samt lagt ned masse gratis arbeid.
Alle pengene har gått med til to boreprogrammer med tilsammen 15 hull, opptil 200 meter lange i første boreprogram, og ned til 300 meter i det andre boreprogrammet, samt til diverse laboratorieanalyser og studier som er nødvendige for å kunne bevise ressursens geologi og økonomiske verdi.
Med basis i denne informasjonen beregnet geologene i konsulentselskapet 21st North at det kan ligge mer enn to millioner tonn med sjeldne jordartsmetaller ned til 300 meter. Til sammenligning er verdens årsforbruk i overkant av 100 000 tonn.
– REE Minerals fikk i februar 2014 utvinningstillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning for sjeldne jordarter basert på resultatene fra disse boreprogrammene og laboratorietestene. Direktoratet gir kun en slik tillatelse bare dersom de ut i fra nødvendig vedlagt dokumentasjon er overbevist om at forekomsten er økonomisk drivverdig, sier Håkon Breda-Ruud til GEO.
Breda-Ruud er styremedlem i REE Minerals og sterkt engasjert på daglig basis.
Det neste for REE Minerals er å sluttføre et feasibility-studium.
Det var REE Minerals som for mindre enn ti år siden fant forekomsten i rauhaugittbergarter på Fensmyra.
Inntil da var de verdifulle mineralene kun kjent fra Gruveåsens rødbergart. Der ligger mineralene svært finkornet – på micromillimeternivå – og har vist seg omtrent umulig å hente ut med kjent teknologi.
– Den forekomsten med sjeldne jordartsmetaller som vi har rettigheter til på Fensmyra er helt unik. Til forskjell fra de andre områdene i Fensfeltet, så som for eksempel Gruveåsen, der metallene opptrer i svært finkornige mineraler, forekommer de her i klumper («clusters»), sier Håkon Breda-Ruud.
Det siste betyr at oppredningen blir mye enklere og billigere.

Europas største

Breda-Ruud vil ikke ut med noe tall på hvor store verdier som kan ligge i bakken (400-500 milliarder (!) er nevnt i andre sammenhenger). Men han tilbakeviser på det mest bestemte uttalelsen fra regiongeolog Sven Dahlgren som i fjor uttalte til Teknisk Ukeblad at «verdien er null». Begrunnelsen han ga var at forekomsten er for dårlig undersøkt.
Men akkurat det faller på sin egen urimelighet, ifølge Breda-Ruud, med tanke på at selskapet har gjort svært grundige analyser basert på de 15 borehullene.
Det som er kommet ut av det møysommelige arbeidet, er at forekomsten i Fensfeltet er blant verdens største, og den eneste påvist utvinnbare ressursen innen EU.
– Den kan gi grunnlag for storstilt drift på sjeldne jordartsmetaller og er stor nok til å tilfredsstille det europeiske behovet for sjeldne jordarter i flere tiår fremover, mener han.
Våre PEA-analyser (Project Economic Assessment) viser i tillegg at ressursen er et av de mest lønnsomme i verden, påpeker Håkon Breda-Ruud
Ressursen på Fensmyra kan være starten på et nytt eventyr i Telemark.

X