Planlegger for 100 nyeSteinskogen Foto: Franzefoss AS

Planlegger for 100 nye

Sammen med grunneieren på Stein gård foreslår Franzefoss Pukk å utvide arealet med 170 dekar for å sikre drift i 100 år fremover i tid.

– I dette krateret kan vi drive ut stein i nye 35 år, men vi må tenke lenger enn det. Derfor har vi spilt inn til kommuneplanen en utvidelse for å sikre råstofftilgang fra Steinsskogen etter den tiden, sier Gaute Markussen til budstikka.no
Sammen med grunneieren på Stein gård foreslår Franzefoss Pukk å båndlegge steinressursen for fremtidig uttak. Dagens regulerte areal er på 221 dekar, foreslått utvidelse er på 170 dekar. Totalt vil dette utgjøre et område som kan dekkes av rundt 56 fotballbaner.
– Vi bygger vår virksomhet på geologiske ressurser som ikke er fornybare, og utnyttelsen og forvaltningen stiller oss overfor spesielle utfordringer og ansvar. Vi arbeider kontinuerlig med sikring av ressurser og rett forvaltning av disse på lang sikt, sier Markussen videre.
Les hele sake på budstikka.no

X