Planlegger REE-produksjon fra fosfatI Fensfeltet i Telemark bruker staten åtte millioner kroner på å bore to dype hull for å lære mer om forekomsten av REE-metaller. Nede ved kysten, på Herøya i Porsgrunn, legge REEtec og Yara planer for en betydelig enklere produksjonen av metallene som er så viktige for «det grønne skiftet». Foto: Halfdan Carstens

Planlegger REE-produksjon fra fosfat

Hvis REEtec i samarbeid med Yara lykkes, kan selskapet bli Norges første produsent av REE-metaller.

Penger til en pilotfabrikk foreligger allerede.
Europas største forekomst av REE-metaller, såkalte sjeldne jordarter, ligger med stor sannsynlighet i Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark (GEO 06/2017: «Jakter på sjeldne jordartsmetaller»). REE Minerals har avgrenset en forekomst som burde være stor nok for lønnsom produksjon (GEO 06/2017: «En europeisk ressurs»), men det vil kunne ta lang tid før den eventuelt kommer i produksjon.
Ingen andre selskaper har hittil vært i stand til å få i gang drift på denne ressursen, men ganske straks starter REE Minerals et forsøk på å finansiere et pre-feasibility- og et feasibility-studie.

Gjødsel fra Yara inneholder REE-metaller som det nå foreligger planer om å utvinne.

REEtec, som ble etablert av Rec-gründer Alf Bjørseth for ti år siden, er imidlertid på god vei til å finne et alternativt råstoff til malmen i Fensfeltet. Hemmeligheten består i å utnytte produksjonen av 650 000 tonn fosfat på Yaras fabrikk på Herøya.  I underkant av én prosent av dette volumet, ca. 6000 tonn, er sjeldne jordartsmetaller. I dag inngår de i gjødselen som Yara selger.

«The product portfolio, which is extended month by month currently covers most of the rare earth oxides and nitrates. All products are extensively tested and documented.
REEtec 
– Vi har utviklet en metode hvor vi trekker ut en masse med 30 prosent jordmetaller, og denne kan REEtec bruke til å separere metallene og lage over 99 prosent ren vare, sier Kari-Anne Leth-Olsen, avdelingsleder på Yaras teknologisenter, til Dagens Næringsliv.
REEtec sier selskapet har utviklet en «game-changing technology for manufacture of high purity rare earth elements”, og Leth-Olsen mener teknologien vil gi store kostnadsfordeler sammenlignet med å benytte råstoff fra en gruve som må konsentreres gjennom komplisert oppredning. REEtec fremhever at energibehovet fra deres prosess er lavt, at det ikke er noe avfall og at det ikke er noen utslipp. Selskapet bruker heller ikke organiske oppløsningsmidler i prosessen.
– Vi tror vi kan konkurrere ut alle andre råvarer, fremholder Leth-Olsen til avisen, herunder kinesisk produksjon.
I dag er det ingen andre som produserer REE-metaller basert på fosfat som base. Det var et samarbeid med Sintef som fikk REEtec og Yara på rett spor.
REEtec er i ferd med å etablere et demonstrasjonsanlegg på Herøya, og nylig fikk partnerne i prosjektet, med Sintef i front, 125 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horizon 2020. Midlene skal benyttes til å bygge et fabrikkanlegg i tilknytning til Yaras ordinære gjødselproduksjon på Herøya. EU-midlene skal deles med en engelsk og en tysk samarbeidspartner, som skal lage henholdsvis metallegeringer og ultrasterke magneter.

Produksjon av REE-metaller fra 1950 til 2015 fordelt på land.

Lykkes prosjektet, ligger det til rette for en helt ny fabrikk på Herøya i tilknytning til dagens anlegg. Det kan bety milliardomsetning og et supplement til Kinas sterke posisjon i markedet.
Prosjektleder Tom Jørgensen i Yara har tro på at fabrikken kan komme opp i en årlig produksjon på 4000–5000 tonn sjeldne jordartsmetaller. Det vil i så fall utgjøre flere prosent av den totale verdensproduksjonen.

X