Prioriterer langsiktig driftMiljødirektoratet anbefaler å redusere arealet fra 7000 dekar til 6612 dekar som er foreslått vernet sør for Ursvatnet i Brønnøy. © Brønnøy Kalk

Prioriterer langsiktig drift

Brønnøy Kalk vil kunne fortsette med virksomheten i et langsiktig perspektiv etter Miljødirektoratets vedtak om en reduksjon i foreslått verneareal.

Områdene hvor Brønnøy Kalk i dag utvinner kalk, som på bildet over, vil være tomme om 25 til 30 år.

En avtale som grunneier Kjell Gustav Øverås frivillig har  inngått om vern av 7000 dekar med skog sør for Ursvatnet på Helgeland har truet virksomheten for bedriften på lang sikt, skriver nrk.no.

Nå er anbefalingen fra Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet aksepterer et vern av 6612 dekar.

– Vi anbefaler en liten reduksjon av arealet som er foreslått vernet. Det betyr at vi fortsatt tar vare på de viktigste verneverdiene, samtidig som vi ikke hindrer et eventuelt fremtidig kalkuttak i nærheten, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet til nrk.no.

– De samfunnsøkonomiske vurderingen tilsier at det er lurt å lande på et kompromiss, legger han til.

Årsaken til at Brønnøy Kalk vil stoppe planene om vern er at de har sett seg ut nye områder der de kan utvinne kalk når dagens forekomster er tomme. Men for å få til det er de avhengig av en ny vei ut av området. Styreleder Kyrre Olaf Johansen vil foreløpig ikke gi noen kommentar, men han er fornøyd med at Miljødirektoratet har vurdert næringsinteresser mot verneinteresser.

Tidligere har grunneieren sagt at han vil verne området på grunn av at det er kalkskog og rødlistearter på eiendommen hans, som gjør at han ikke kan hugge og selge til industrien.

 

 

X