Prisen på batterimetaller faller Utviklingen i kobberprisene i USD/lb de siste fem årene. Kilde: Kitco.com

Prisen på batterimetaller faller

Ifølge SGU økte prisene på jernmalm, nikkel og edelmetaller første halvår 2019, mens prisene på basemetaller og batterimetaller sank.

Ifølge SGU økte prisene på jernmalm, nikkel og edelmetaller første halvår 2019, mens prisene på basemetaller (f.eks. kobber, sink, bly og tinn) og batterimetaller (f.eks. kobolt, litium, vanadin, mangan og sjeldne jordartsmetaller) sank.

Prisene på jernmalm steg med 50 prosent i løpet av de første seks månedene og nådde samme nivå som i begynnelsen av 2015, ca. 120 dollar per tonn for jernmalmslig. Årsaken er, i hht. SGU, mindre produksjon både i Brasil (pga. demningen som brast i januar og drepte flere hundre mennesker) og i Australia (pga. en syklon).

Mens prisen på basemetaller generelt gikk ned, økte prisen på nikkel med 34 prosent. Økningen skyldes at Indonesia, en dominerende nikkelprodusent, overveier å forby eksport i den hensikt å bygge opp sin egen metallindustri.

SGU mener at fallet i prisene på kobber (-2%), bly (0%), sink (-5%) og aluminium (-3%) har sammenheng med den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina.

Prisen på edelmetallene har økt i perioden: gull med 12 %, sølv med 5 %, palladium med 10 % og platina med 7 %.

For mange er det kanskje overraskende at prisen på batterimetallene fortsetter å synke. Litium og kobolt har for eksempel sunket med hhv. 19 % og 14 %. SGU har ingen tydelig forklaring på dette, men nevner økt produksjon, handelskrig og substitutter som mulige årsaker.

Vedrørenede litium skriver mining.com dette i juli i år: «Despite the lofty expectations for demand from electric vehicles where lithium-ion batteries dominate, prices for the raw material have been in relentless decline for the last 18 months.»

Utviklingen i koboltprisene i USD/lb de siste fem årene.
Kilde: Infomine.com

 

 

 

X