Problematiserer ny gruvedriftEn geologisk ressurs Utsikt over den nordlige delen av Fensfeltet. I bakgrunnen ser vi Norsjø og det sørnorske grunnfjellet. Norsjø har opp gjennom århundrene vært benyttet som transportåre for råstoffer (både malm og skrotjern) til jernverket og produkter fra jernverket. Til venstre i bildet ligger Søve gård, som har gitt opphav til bergartsnavnet søvitt. Til høyre ser vi Gruveåsen, der det ble tatt ut jernmalm fra 1650-tallet og helt frem til 1927. Bak Søve gård, ned mot Norsjø, ligger Hydrobruddet og Cappelenbruddet. Foto: Halfdan Carstens

Problematiserer ny gruvedrift

Nyheten om at Fensfeltes malmressurs kan strekke seg ned til 1000 meters dyp har vekket miljøvernbevegelsen.

Under tittelen «Utvinning av sjeldne metall kan være miljøbombe» skriver nrk.no at det under bakken » på Fensfeltet i Telemark kan ligge metall for milliardar av kroner. Men miljøet kan bli skadelidande dersom skatten skal gravast opp».

Sannhetsvitnet er Anja Bakken Riise, leder i Framtida i våre hender.

– Me har sett korleis gruveindustrien over hele verda har ført til store miljøproblem og konflikt med lokalbefolkninga, sier hun til nrk.no

Morten Schaanning ved Norsk institutt for vannforsking er ikke snau i sin kommentar.

– Ingen vil ha dette i eigen bakgard,sier han, men uten å vise til undersøkelser som bekrefter dette utsagnet.

– Heldigvis finst det klare reglar og godkjenningar som må til før nokon kan setje i gang her. Me er vertskommunen for desse verdiane og skal ikkje bli sitjande igjen som den store taparen, parerer ordførar Bjørg Tveito Lundefaret i Nome kommune.

Vi har et ansvar

Sverre Alhaug Høstmark, fagsjef for miljø i Norsk Industri, er klar på at ei gruvedrift ikkje vil bli gjennomført dersom miljøkonsekvensane er for store. Skulle det bli gruvedrift vil det også vere med dei strengaste miljøvilkår.

Samtidig har Noreg eit ansvar, meiner Høstmark:

– Å ikkje vinne ut desse metalla – dersom det er mogleg – vil vere å lukke augo for korleis mineral blir framstilt i andre delar av verda. Me veit at andre delar av verda har andre standardar når det gjeld miljø, sier han til nrk.no.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen understrekar overfor nrk.no at «det ikkje er nokon tvil om at gruvedrift har store lokale miljøkonsekvensar. Likevel meiner han at ein må løfte blikket, sidan grøn teknologi er avhengig av ein del mineral».

 

 

X