Prosjekt i verdensklasseIvar S. Fossum mener Engebøfjellet gir Nordic Mining en lønnsom produksjon av høykvalitetsprodukter av rutil og granat som er meget konkurransedyktig. Foto: Halfdan Carstens

Prosjekt i verdensklasse

Den endelige mulighetsstudien for Engebø-prosjektet underbygger at Nordic Mining ASA har et rutil- og granatprosjekt i verdensklasse.

– Vi har et mål om å få på plass bygge-finansieringen slik at vi kan ta fatt på konstruksjonsaktivitetene før utgangen av 2020, sier adm. direktør Ivar Fossum i Nordic Mining.

Den endelige mulighetsstudien (Definitive Feasibility Study eller «DFS») ble i dag lagt frem for offentligheten. Den oppsummereer det omfattende tekniske og kommersielle arbeidet som er gjennomført de siste to årene for å redusere risiko og definere lønnsomheten i prosjektet.

«Nordic Mining ASA dokumenterer gjennom DFS-rapporten en robust plattform for realisering av Engebø-prosjektet.»

Engebø-forekomsten er en betydelig mineralressurs bestående av høyverdig rutil og granat. Den kystnære beliggenheten muliggjør kostnads- og miljø-effektiv transport av de prosesserte mineralene ut til markedene, fremholder Nordic Mining.

Selskapet hevder videre at prosjektet gir Nordic Mining en lønnsom produksjon av høykvalitetsprodukter av rutil og granat som er meget konkurransedyktig.

Nåverdien i prosjektet er beregnet til 344 millioner dollar.

Årlig netto kontantstrøm fra driften de femten første årene vil være 70 millioner dollar og mer enn 2 milliarder dollar i netto kontantstrøm fra driften over prosjektets levetid.

Selskapet skal investere over 300 millioner dollar i prosjektet som har en levetid på 42 år.

X