Redaktøren felt i PFU

Redaktøren felt i PFU

Redaktøren i Sør-Varanger Avis har blitt felt i Pressens Faglige utvalg (PFU) fordi han som part i saken har ytret seg mot Sydvarangers gruveplaner.

«Sør-Varanger Avis ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for inhabilitet,» skriver journalisten.no.

Sydvaranger AS klaget inn Sør-Varanger Avis (SVA) til PFU fordi de mente journalist Rolf Randa er inhabil.

– Dette er en interessant, viktig og prinsipiell sak. Det problematiske er ikke nødvendigvis eiendommen eller hans økonomiske interesser, men det at han selv har vært en aktør i saken. Samtidig skriver han artikler der han faktisk er en del av kildematerialet, det er jo helt uhørt, sa PFU-nestleder Anne Weider Aasen.

Randa har siden nyttår skrevet flere artikler om gruveselskapets pågående innsats for å starte opp ny gruvedrift for uttak av jernmalm i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Samtidig er han hytteeier i et område som berøres av planene, og over tid har  han vært en tydelig kritiker av prosjektet, blant annet ved å sende inn høringsuttalelse til fylkesmannen, skriver journalisten.no.

Det reagerte selskapet kraftig på, og klaget avisa inn på følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • Punkt 2.2. om uavhengighet, integritet og troverdighet
  • Punkt 2.3 om «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet

Det var det første punktet avisa ble felt på.

I klagen skriver Sydvaranger AS:

«Han ble ansatt som journalist i Sør-Varanger Avis i desember, etter at han i lang tid har vært aktiv og offentlig motstander av gruvedriften. Han har før, både i kronikk i avisen Sagat (vedlagt), høringsuttalelse (vedlagt) og i email til en lang rekke hytteeiere (vedlagt) uttalt seg svært negativt om Sydvarangers planer.»

Selskapet skrev i klagen at de gjentatte ganger har klaget direkte til redaksjonen, uten hell. Avisa har svart at rolleblanding ikke er til å unngå i Sør-Varanger kommune, ifølge klagen.

X