REE Minerals i fransk utgave

REE Minerals i fransk utgave

Den planlagte gruvedriften på REE-metaller ved Ulefoss har fått et fire-siders oppslag i den franske avisen Les Echos.

«Løsningen på Kinas kvelertak på Vesten vedrørende disse uunnværlige metallene for moderne industri kan godt være å finne på den norske landsbygda.»

Slik innleder den franske finansavisen Les Echos en fire-siders reportasje fra juli i år om forekomsten og planene for gruvedrift på sjeldne jordartsmetaller (REE) ved Ulefoss i Telemark. Ledelsen i REE Minerals tilbrakte to hele dager med en journalist og en fotograf som hadde tatt veien til Norge basert på en anbefaling fra analyseselskapet Adamas Intelligence Inc.

– Adamas Intelligence Inc. gir årlig ut en rapport som beskriver verdens REE-marked. I den siste rapporten «Rare Earth Pricing Outlook to 2030», som kom ut i mars i år, omtales vi som ett av to aktive REE-prosjekter i Europa. Kvanefjeld er det andre prosjektet, men etter at Kvanefjeld nylig fikk oppstartsforbud fra det grønlandske Allting, på grunn av for høyt uraninnhold, er REE Minerals nå det eneste utvinnbare REE-prosjektet i Europa, forteller Håkon Breda-Ruud i REE Minerals.

Les Echos er den største finansavisen i Frankrike og leses av «alle» innen finans- og industrivirksomhet, og situasjonsbeskrivelsen ovenfor var bakgrunnen for besøket til Ulefoss. Artikkelen er  tilgengelig på avisens nettutgave.

«Etter tre timer med bil fra Oslo, i utkanten av Ulefoss, en stille og vakker landsby med 2700 innbyggere, er vi i hjertet av REE Minerals sin utvinningstillatelse: 0,35 km2 med kuperte enger, avgrenset av noen trær, noen bondegårder og noen vakre, røde trehus i skandinavisk stil. Den idylliske Norsjø, en av de største innsjøene i landet, ligger mindre enn en kilometer unna. Det er vanskelig å forestille seg at løsningen på avhengighetsproblemet med Kina, som et helt kontinent nå opplever på grunn av mangel på sjeldne jordarter, kan skjule seg under det høye gresset som allerede har vokst godt i begynnelsen av juni,» skriver journalisten poetisk.

– Vi vil fortelle verden at vi sitter på den eneste påvist utvinnbare ressurs i Europa, og hvis alt går bra kan vi åpne en gruve om fem år. En Feasibility Study er ennå ikke fullført, men de to første borekampanjene tyder på at det nede i bakken ligger totalt to millioner tonn med sjeldne jordarter som har en tilstrekkelig konsentrasjon for lønnsom utvinning, forteller Breda-Ruud til avisen.

– Vår årlige produksjon vil representere fem prosent av verdensproduksjonen, legger han til og sammenligner med verdens største gullgruve som kun produserer to prosent av verdens forbruk.

I artikkelen klager ledelsen i REE Minerals over at norske myndigheter er så sterkt fokusert på petroleumsnæringen at andre næringer ikke får samme oppmerksomhet, og slett ikke noen økonomiske insitamenter eller statsstøtte. Utviklingen av forekomsten ved Ulefoss er derfor gjort utelukkende gjennom egenkapitalfinansiering, og så langt har aksjonærene investert fire millioner dollar.

«For å gå videre er det imidlertid nødvendig med ytterligere fem til seks millioner dollar. De pengene skal brukes til å finansiere mulighetsstudien som er helt nødvendig for å bevise økonomisk lønnsomhet,» skriver Les Echos med referanse til styrelederen i selskapet, Thor Bendik Weider.

Avisen bruker også mye spalteplass på den internasjonale situasjonen der Kina er den dominerende produsenten av metaller som verden skriker etter, og hvordan disse har blitt og kan bli benyttet som våpen i handelskrigen mellom USA og KINA. Som resultat har prisene på REE-metaller begynt å stige.

Videre tar avisen opp problematikken rundt Kinas lemfeldige forhold til miljøet. Den refererer til en nylig utgitt bok (Krigen mot sjeldne metaller (2018)) der det hevdes at ulovlige, kinesiske selskaper har forårsaket katastrofal forurensning.

I den sammenheng surfer den norske trioen på et sterkt argument, skriver avisen. «Det er bedre å gjøre det her i Norge, der standardene er strengere enn i Kina. I Norge må vi sørge for å respektere miljøet, så vår gruve vil være renere enn de asiatiske gruvene,» uttaler Håkon Breda-Ruud.

Forhåpentligvis kan oppslaget i Les Echos hjelpe REE Minerals med den oppmerksomheten som er nødvendig for å skaffe til veie de nødvendige millionene som nå sårt trengs for å komme videre.

Håkon Breda-Ruud er styremedlem i REE Minerals og fronter prosjektet ved Ulefoss utad.
Foto. Halfdan Carstens

 

X