Går til Høyesterett

Går til Høyesterett

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Det er den såkalte Sara-gruppen, som på bakgrunn av at de en årrekke har benyttet øya som beiteland, mener de må få eiendomsrett, og derpå skattlegge gruvedriften på øya.
Samene viste til reglene som om alders tids bruk og ILO-konvensjonen for urfolks rettigheter, og la fram krav om eiendomsrett til et område hvor store verdier tas ut av bakken hvert år av et gruveselskap.

Kan få to millioner årlig

– Hvilken praktisk betydning får det dersom dere når frem med kravet?
– Den største betydningen vil være at de da disponerer grunnen. Da har de krav på festeavgiftene i forbindelsen med gruvedriften. Det utgjør et par millioner i året. De kan da også begrense eventuell utvidelse av gruveområdet, sier Haugen.
Les hele saken på nord24.no

X