Rekordavtale om levering til nytt gruveprosjekt Illustrasjonen viser prosessanlegget ved Førdefjorden (Illustrasjon: Nordic Mining) 

Rekordavtale om levering til nytt gruveprosjekt 

Nordic Bulk AS er tildelt intensjonsavtale av Nordic Mining (Nordic Rutile AS) for levering av prosessanlegget til Engebø Rutil- og Granatprosjekt

Avtalen innebærer at Nordic Bulk får EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction) og tar ansvaret for utvikling og levering av hele prosessanlegget til prosjektet. EPC-kontrakten har potensiale på 5-600 millioner, og skal utvikles og forhandles ferdig høsten 2021. Den valgte løsningen er utviklet i samarbeid med Nordic Minings prosjekt-team gjennom en periode på om lag tre år.  

– Vi har lykkes å finne en kostnadseffektiv løsning med relativt kort byggetid, uten å gå på kompromiss med kvaliteten, sier Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk. Leveransen består av et grovknuseverk som skal stå inne i fjellet nær gruva i Engebøfjellet. Ved Førdefjorden skal prosessanlegget ligge, og skal bestå av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip og en hel rekke transportbånd og elevatorer mellom de ulike seksjonene. Alle maskiner og utstyr er elektrisk drevne og vil bidra sterkt til et lavt CO2-utslipp fra gruven. De ulike anleggene leveres med tilhørende bygg.  

Ledergruppen i Nordic Bulk, samt prosjektleder for Engebø-prosjektet Anders Ask.
Fra venstre: Atle Maudal, Sjur Bjerke, Anders Ask, Peder Egeland, Jone Mæland og Karstein Øvstebø. (Foto: Nordic Bulk)

Selskapets største kontrakt 

Leveranse og montering blir andre halvår 2023, og oppstart av prosessanlegget er planlagt til første kvartal 2024.  

– For oss er dette en unik mulighet til å benytte hele spekteret av kompetanse vi har bygget opp gjennom snart 30 år i bransjen, sier Egeland. Han uttaler at dette er den største kontrakten selskapet noen gang har blitt tildelt, og som vil resultere i en dobling av omsetningen de kommende årene.  

– Kontrakten vil lede til nye arbeidsplasser, og gir oss en mulighet til å vokse og ta større oppdrag i et økende marked både i Norge og utlandet, uttaler Egeland. Han takker for tilliten og er glad for at en norsk leverandør er valgt. For å kunne gjennomføre prosjektleveransen har Nordic Bulk inngått samarbeid med tre norske leverandører – Tau Mek AS, Einar Øgrey Farsund AS og Imtas Prosjekt AS. 

Et eksempel på hva Nordic Bulk leverer. Dette er en brotransportør som er levert til en kunde i Rogaland. (Foto: Nordic Bulk)

Nordic Bulk AS leverer anlegg til bergverks- og mineralindustrien, som pukkverk, grustak, smelteverk, gjenvinningsanlegg og gruvedrift. Selskapet har hovedkontor på Forus (Sandnes) og har 32 ansatte. Selskapet ble etablert i 1993 og omsatte i 2020 for NOK 183 mill. Kundene er hovedsakelig norske, men de leverer til resten av Skandinavia og til UK.  

X