INTERVJU: Inntar verden med rød og rosa fargerNorske LNS eier og driver gruven på Grønland som produserer råstoff til etterspurte rubiner. Foto: Vincent Pardieu

INTERVJU: Inntar verden med rød og rosa farger

Fjoråret ble tøft. Men nå går det bedre, og smykkesteinsprodusenten med hovedkontor i Mo i Rana ser lyst på fremtiden.

Røde rubiner og rosa safirer ligger i tre milliarder år gamle bergarter. Noen av verdens eldste. Det høres unektelig eksotisk ut. Men når de kostbare edelsteinene skal markedsføres til pengesterke kunder over hele verden, spiller den danske juveleren Hartmanns fremfor alt på gruvens helt spesielle beliggenhet, midt inne i et øde, hvitt og forrevent istidslandskap […]

Røde rubiner og rosa safirer ligger i tre milliarder år gamle bergarter. Noen av verdens eldste. Det høres unektelig eksotisk ut.

Men når de kostbare edelsteinene skal markedsføres til pengesterke kunder over hele verden, spiller den danske juveleren Hartmanns fremfor alt på gruvens helt spesielle beliggenhet, midt inne i et øde, hvitt og forrevent istidslandskap på Vest-Grønland, samt at produksjonen foregår med fokus på sosialt ansvar.

Det er like fullt et norsk firma som står for operasjonene – kartlegging, gruvedrift og oppredning – så vel som markedsføring og salg.

«Fra verdens ældste bjergformation, kommer de smukkeste stene. Hartmann’s har som de første i verden lavet en fortryllende kollektion fra undergrunden.» Hartmanns

Korund – med edelsteinene rubin og safir – består av aluminiumoksid (Al2O3) og er med verdien 9 på Mohs hardhetsskala et svært hardt mineral.  Ordet korund er avledet av hindi kurand og betyr brynestein.

Rubin er korund med spor av krom og vil være rød eller lilla. De hittil mest kjente lokaliteter er Burma, Thailand og Zambia, men nå ser det altså ut til at forekomsten i Appaluttoq er verdens største.

Safir er korund med de fleste andre farger (blå, gul, grønn, rosa etc.)

Foto: Alexander Kuhn

Et krevende år

Med lang erfaring fra arktiske operasjoner, har norske LNS Mining den nødvendige kompetansen for å drive en gruve på Grønland, og etter tre års drift kan ledelsen slå fast at selskapet har levert som forventet.

Å selge smykkesteiner over hele verden er derimot et helt nytt lerret å bleke. Da hjalp det ikke at fjorårets pandemiutbrudd gjorde sitt beste for å legge kjepper i hjulene for den ganske så ferske smykkesteinsprodusenten.

– Som for alle andre var 2020 et krevende år. Det var vanskelig å drive forretningen som planlagt fordi nedstrømsvirksomheten, dvs. sliping og varmebehandling som settes ut til spesialister, stoppet helt opp mellom februar og juli, forteller Magnus Kibsgaard, CEO i Greenland Ruby med hovedkontor i Mo i Rana.

– Sliping og varmebehandling foregår hovedsakelig i Thailand, og i mindre grad også i India, men vi kom ikke i gang før ut på høsten. Folk var rett og slett ikke på jobb. Verken i laboratoriene eller fabrikkene. Dermed stoppet også sertifiseringen. Og selv om vi faktisk hadde varer å selge, var også salgskontorene stengt. Hvilket selvsagt også betød at innkjøpene stoppet opp. Hele forretningen ble fullstendig lammet

På den positive siden forteller Kibsgaard at selskapet klarte å holde gruvedriften i gang.

– Takket være stor innsats fra alle de ansatte, presiserer han.

Situasjonen endret seg utover senhøsten, folk kom tilbake på jobb, så når markedet åpner igjen skal lagrene være fylt opp.

– Men dette har blitt en spesiell måte å drive forretning på, for den tradisjonelle måten er fortsatt lammet, det er ingen reising, ingen fysiske møter med interesserte kunder og ingen trade shows hvor vi kan vise frem salgsvarene våre.

Det betyr ikke at organisasjonen har ligget på latsiden.

– Vi har brukt tiden på å lage nye plattformer med digitale løsninger for salg av fargete smykkesteiner, og nå jobber vi med lansering av Ruby Cloud, en nettbasert løsning der juvelerer og smykkeprodusenter kan studere og kjøpe våre rubiner og safirer med opprinnelsessertifikater.

– Vi har jo forstått at vi må bli mer og mer nettbasert, og at vi må være i front, så vi prøver å gjøre steinene interessante ved, for det første, å fortelle den spennende historien, og for det andre, sørge for at kundene kan spore alle ledd i produksjonen. I tillegg til RubyCloud er vi også like ved lansering av fullintegrerte web-løsninger med flere e-retail smykkeprodusenter hvor sluttkundene kan velge våre rubiner og safirer og sette sammen sitt eget smykkedesign.

Kibsgaard ser derfor lyst på mulighetene i 2021.

– Vi har kunder over hele verden, og vi har et bredt spekter av steiner, fra rimelige til «high end». Vi tror på en opptur, slår han fast.

«Smykkefirmaet Hartmanns har designet en kollektion, og er stolt og beæret over at være den første til at introducere Appaluttoq-rubiner på verdensmarkedet.» Hartmanns

Foto: Vincent Pardieu

Fra pol til pol

LNS Mining eier 88 prosent av Greenland Ruby (den grønlandske staten eier resten). Hovedkontoret ligger i Nuuk, mens dagbruddet ligger i Appaluttoq (det grønlandske ordet for rød), et avsides og isolert sted 150 km sørøst for Nuuk, eller nesten en times helikoptertur.

– Vi er gode på å drive under arktiske forhold, sier Kibsgaard.

Det står til troendes, for morselskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) har akkumulert betydelig kompetanse på å drive både tunneler og gruver under ekstreme, arktiske forhold, og i en periode – etter å ha fått en kontrakt i Arktis, i tillegg til operasjoner på Grønland, Svalbard, Island og Færøyene, – benyttet selskapet slagordet «fra pol til pol».

Med unntak av noen få geologer, gruveingeniører og prosessingeniører fra miljøet rundt Rana Gruber som reiser til Grønland med jevne mellomrom, benytter Appaluttoq-gruven seg kun av grønlandsk arbeidskraft. Nordmennene kommer på besøk i den hensikt å optimalisere operasjonene basert på de arktiske erfaringene. Gruven har således både en lokal geolog og lokal gruvesjef.

Det starter med et stort smell

Etter at alle ansatte har kommet i sikkerhet, går ladningen av. Tilbake ligger oppknust stein med verdifulle rubiner og safirer.

Etter sprengningen følger ytterligere nedknusing, deretter tyngdeseparasjon og oppdriftssortering, og alt foregår i oppredningsverket som ligger ca. en km fra dagbruddet.

– Edelsteinene ligger I fast fjell, og bade uttak og prosessering må gjøres på en svært skånsom måte. Det er selvsagt av stor betydning at vi ikke ødelegger fine krystaller, fremhever Kibsgaard.

Han forteller at de etterspurte mineralene ikke er likelig fordelt, de ligger i lommer, og detaljkunnskap om forekomstens beskaffenhet er derfor viktig for et best mulig resultat.

– Det er enorm variasjon, fra noen få gram til flere kilo per tonn stein.

Edelsteinsproduksjon skiller seg fra vanlig mineralproduksjon ved at det er et betydelig innslag av manuell arbeidskraft i enden av produksjonslinjen. Etter at maskiner har sortert rubinene i forskjellige størrelsesfraksjoner, blir de tatt hånd om av en håndfull grønlandske kvinner som foretar en siste sortering mht. kvalitet.

– Steinene legges ut på lysbord, og det er først da det er mulig å se alle fargenyansene fra lys rosa til dyp rød.

I oppredningsverket fremstilles på denne måten et nesten rent konsentrat, og dette sendes først med helikopter til Nuuk og derfra videre til Bangkok for sliping, varmebehandling og sortering. Mellom 20 og 30 kg rubiner blir produsert per uke.

Greenland Ruby har i høyeste grad blitt en internasjonal bedrift. Hovedkontoret ligger i Mo, 42 grønlendere står for helårsdrift på Grønland, 8 thailendere i Bangkok sørger for sluttbehandlingen, 2 jobber med salg i New York 2 i Paris og 1 i Danmark.

«Jeg ved at anlægget er drevet efter de bedste standarder inden for teknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed. Men jeg bliver alligevel overrasket over, hvor flotte og ordentlige forhold som hersker i den massive bygning. Her er virkelig check på tingene, og de fleste opgaver løses af specialiserede maskiner, som knuser klipperne og sorterer rubiner fra klippestykker på forskellige transportbånd.» Ulrik Hartmann, Hartmanns

Overtok konkursbo – hovedeier i dag

Historien starter i 1966 da lokale fangstmenn fant noen – for dem – merkelige, røde steiner da de var på reinsdyrjakt på en liten, navnløs øy i Tasiussarssuaqfjorden på Vest-Grønland. Det skulle imidlertid gå nesten 40 år før et canadisk selskap mellom 2002 og 2012 gjorde grundige geologiske undersøkelser.

Men i dag er det altså norske LNS Mining som driver gruven «langt ute i ødemarka». Det krever en forklaring.

– Eierne av Rana Gruber, Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), gjorde et litt tilfeldig valg tilbake i 2012. Da var det gode tider i mineralbransjen, og selskapet hadde gode inntekter på jernmalmdriften i gruven ovenfor Storforshei nord for Mo i Rana. LNS begynte derfor å lukte på muligheten til å bruke egen driftskompetanse andre steder i verden, og da spesielt der det er et arktisk klima, forteller Kibsgaard.

En slik arktisk kompetanse er det ikke så mange gruveselskaper som har, og Grønland skilte seg ut som et spennende område. LNS kom i kontakt med selskapet Greenland Mining Services, som gjennom drift og service hadde oppdrag for flere gruveprosjekter på Grønland. LNS AS, LNS Spitsbergen og Rana Gruber AS, gikk deretter samlet inn på eiersiden i selskapet.

– Målet for Rana Gruber var å kjøpe seg inn i eierposisjon i et selskap som hadde gruveprosjekter som kunne komme i drift, opplyser Kibsgaard.

LNS kontaktet TNGG og kom i 2014 inn på eiersiden i selskapet som i dag er Greenland Ruby. Med til avtalen hørte det at nordmennene skulle bygge infrastruktur og planlegge utvinning og drift.

Men da TNGG gikk konkurs på grunn av kapitalmangel i 2016, overtok LNS hele selskapet

Dagbruddet ble åpnet i 2017, og rubinene kom på markedet i slutten av 2018. Lisenskonsesjonen ble gitt for 30 år, med mulighet for forlengelse. Det fins andre mineraler i konsesjonsområdet, men en eventuell utvinning av disse er satt på vent foreløpig.

Internasjonal sertifisering

– Det som skjedde i 2020 betød at vi måtte snu oss rundt, tenke utenfor boksen og tilpasse oss en unormal verden. Derfor har vi brukt mye tid på infrastruktur, og vi tror at dette etter hvert vil bære frukter, og at det er en god, langsiktig investering, sier Kibsgaard.

– Vårt siste initiativ er å bli det første sertifiserte medlem av Responsible Jewellery Council (RJC) blant de som produserer fargete smykkesteiner. De åpnet opp for medlemskap for 1,5 år siden, og vi var de første som søkte. RJC legger vekt på FNs bærekraftsmål og vil at produksjonen skal forelå på en for arbeiderne forsvarlig måte, hvor miljøet tas vare på og korrupsjon er ikke-eksisterende. Nå jobber vi intenst med å få dette på plass i løpet av sommeren, forteller Magnus Kibsgaard.

Vi har på langt nær fortalt hele den kompliserte historien om hvordan LNS har blitt en internasjonal smykkesteinsprodusent med utgangspunkt i en unik forekomst på Grønland. Det har vært mange skjær i sjøen, har vi hørt forlydender om, men bedriften har ridd av mange stormer (den siste – pandemien – pågår for så vidt enda), og gjennom en helt spesiell stayerevne – fundamentert på kunnskap, kompetanse og nordnorsk mot – tatt steget inn i en helt ny verden.

Det er bare å bøye seg i støvet som legger seg etter sprengning i verdens største forekomst av røde rubiner.

«Vi bliver straks stærkt begejstret over de flotte dybrøde og intense farver, som man normalt kun finder i udsøgte rubiner fra Burma.» Ulrik Hartmann, Hartmanns

 

X