Samler Arktis til ett rikeRon Boyd ved NGU leder sammenstillingen av den arktiske databasen for metaller og diamanter. Planen er at den skal være klar i juni neste år. Foto: Halfdan Carstens

Samler Arktis til ett rike

Neste år vil det foreligge en samlet oversikt over globalt viktige metalliske forekomster i Arktis. NGU er drivkraften i dette arbeidet.

– Vi er i ferd med å sette sammen en oversikt over viktige forekomster av metaller og diamanter i Arktis, og den vil bli lansert under den geologiske verdenskongressen i Cape Town neste år, forteller Ron Boyd ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Boyd leder arbeidet der alle de arktiske nasjonene deler sin kunnskap, og på konferansen Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) i Levi Finland, som startet i går, holdt Boyd ett av innledningsforedragene.
– Utgangspunktet vårt var databasen som vi satte sammen for Fennoskandia for noen få år siden (Fennoscandian Ore Database, 2008/2011). Nå er dette arbeidet utvidet til å omfatte land- og havområder nord for 60˚N for alle nasjonene i Arktis, herunder Norge, Sverige, Finland, Grønland, Russland, Canada og USA (Alaska).
Ideen til databasen oppstod for 6-7 år siden, og nærmer seg nå sin avslutning.
– I juni tar vi sikte på å levere en engelskspråklig bok rettet mot fagfolk, en populærfaglig oppsummering på alle språk som snakkes i Arktis, et kart og en database, forteller Boyd.
Området er alt for stort til at absolutt alle forekomster kan tas med. Databasen vil derfor omfatte de som betraktes som store, svært store og potensielt store.
– Målgruppen vår er primært prospekteringsselskaper, sier Boyd.
Han mener at dette er et gunstig tidspunkt for å tilgjengeliggjøre en enhetlig database, ettersom alle de arktiske landene satser på å finne og produsere metalliske malmer.
Det norske utenriksdepartementet finansierer arbeidet.

X