Samles rundt pegmatitter

Samles rundt pegmatitter

Pegmatitter kan ha konsentrasjon av både edeltsteiner og sjeldne jordarter. I juni samles 80 eksperter fra 22 land for å lære av hverandre.

Den 13.-15. juni avholdes 8th International Symposium on Granitic Pegmatites på Agder Universitet i Kristiansand.
80 deltakere fra 22 land har en sak i felles: Pegmatitter: som forskningsobjekt eller som ressurs for gruvedrift.
– Innholdet av silisium (kvarts), litium, tantal og sjeldne jordarter, og ikke minst edelsteiner, gjør pegmatitt til en veldig populær bergart, sier professor Axel Bernd Müller ved Naturhistorisk museum på Tøyen som er formann i arrangementskomiteen.
Før konferansen blir det tur til Drag Quartz Corp prosesseringsanlegg, og etter konferansen til Setesdal og Langesundsfjorden.
I sammenheng med konferanse lages to bøker i samarbeid med NGF: 1) Norwegian Pegmatites I: Tysfjord, Evje-Iveland and Langesundsfjord – NGF Excursion Guide Series 2017-6, og 2) PEG2017 proceedings – NGF abstract book series.
Opplegg støttes med 250000 NOK av Norsk Forskningsråd.

X