Sand er global mangelvareFoto: Pixabay

Sand er global mangelvare

Jorda bugner av sand i ørkener, langs kysten og på havbunnen. Men som råvare er det kun en liten andel som kan brukes til blant annet sement, glass og elektronikk.

Det danske kringkastingsselskapet DR belyser i en artikkel verdens overforbruk av sand.

Verden mangler desperat sand, og det ødelegger både naturen og mange menneskers liv, skriver DR.

At vi har mangel på sand, virker på ingen måte innlysende. Jorda bugner av sand i ørkener, langs elver og strender og på havbunnen. Men det er kvalitetsforskjeller, og det meste er ikke egnet for produksjon av betong, glass og elektronikk.

For eksempel er ørkensanden for bløt og fin, mens salt sand fra kystlinjer og hav må renses grundig om det skal tas i bruk, skriver DR.

Vi dekker i dag sandetterspørselen ved å grave langs strender, elver og andre ferskvannsområder.

– Naturen klarer ikke å henge med. Vi har i en årrekke utvunnet mer sand enn naturen produserer, forteller Mette Bendixen, amanuensis ved McGill University i Montreal i Canada, til kringkasteren.

Bendixen forsker på det globale sandforbruket og -mangelen, og har flere ganger tidligere advart om situasjonen og tatt til orde for en mer bærekraftig håndtering.

Hvert år utvinnes mellom 32 og 50 milliarder tonn sand og grus, og forbruket øker.

– Allerede nå smadrer det økosystemer i de elvene sanden hentes fra, og mange mennesker mister sine hjem fordi elvebredder kollapser når sanden forsvinner. Samtidig mister mange i verste fall livet fordi et voksende, illegalt marked får folk til å utvinne sand på lyssky og høyst illegale måter, advarer hun.

Det er spesielt fremvoksende nasjoner som Kina og India som har en høy vekst i forbruket av sand. Det henger sammen med at byer vokser raskt, og sand er et viktig råstoff i betong.

Flere land i sørøst-Asia har imidlertid de siste årene innført forbud mot utvinning av sand fra enkelte elver.

I en tidligere kommentar i tidsskriftet Nature, listet Bendixen og tre kolleger opp syv komponenter som må eksistere for fremtidig bærekraftig utvinning og bruk av sand og grus:

Bærekraftige kilder (som for eksempel sand fra isbreer som trekker seg tilbake eller sedimentansamlinger bak demninger), erstatning (bruk av alternativer som knust stein, avfall fra industri etc.), gjenbruk av sandbaserte materialer, redusering av sementbruk gjennom mer effektiv materialbruk, internasjonal styring av utvinning, utdanning og overvåking.

Til DR sier hun at det må letes målrettet etter alternative råstoffer til sand, samtidig som byggematerialer fra gamle bygninger i mye større grad må gjenbrukes.

– Det krever dog at man fra politisk side sørger for å gjøre det mer attraktivt. I dag er det mye dyrere å gjenbruke enn å kjøpe nye materialer. Det er bruk for incitamenter i en eller annen form, avslutter Mette Bendixen.

X