Sår tvil om kobbergruve

Sår tvil om kobbergruve

Kobberprisene har sunket jevnt og trutt de siste fem årene. Spørsmålet er hvor lav pris den planlagte gruva i Repparfjord tåler.

– Det eneste som er sikkert er at mineralprisene forandrer seg fort og gjerne uten at noen har klart å forutse når, sier Erik Reinert, professor i økonomi ved Universitetet i Tallinn, Estland, til Klassekampen. Nå tror han at prisfesten er over for denne gang
Avisa stiller i et tosiders oppslag spørsmål ved lønnsomheten for den påtenkte gruva i Repparfjord på bakgrunn av at kobberprisene har falt jevnt og trutt og blitt mer enn halvert (i dollar) i løpet av de siste fem årene (se GEO 08, side 60).
Marian Radetzki, professor i økonomi ved Luleå Tekniske Universitet, er på sin side skeptisk til at Nussir skal basere seg på en kobberpris på 6300 dollar per tonn, slik selskapet har gjort i en analyse etterspurt av Miljødirektoratet. Han mener en slik pris er urealistisk. Det betyr nemlig at gruveselskapet legger til grunn at kobberprisen de neste årene skal stige gradvis og stabilisere seg på dette nivået, i følge Klassekampen.
– Dagens pris er normalnivået. Historisk har det gått 20 til 30 år mellom hver prisboom, og det vil også denne gangen drøye før en eventuell prisoppgang, sier Radetzki.
Øystein Rushfeldt i Nussir er ikke enig. Han fremholder at prisen har ligget på 40 kroner per kilo kobber de siste årene, og at en oppstart i Repparfjord kun vil måtte utsettes hvis prisen går ned til det halve.

X