SINTEF forsker på gruveavfall

SINTEF forsker på gruveavfall

Et forskningsprosjekt i regi av SINTEF skal undersøke miljøpåvirkningene ved dumping av gruveavfall i Norske fjorder. Naturvernforbundet er kritisk.

Et nytt femårig forskningsprosjekt som benytter nye metoder og teknologi, skal finne nye svar om gruveavfallets påvirkning på norske fjorder.
Øystein Rushfelt i Nussir sier til nrk.no at han er positiv til prosjektet.
– Det som er viktig med et slik program er at det er initiert av det offentlige, og det er også det offentlige som i hovedsak stiller med midler, sier Øystein Rushfeldt.
– Det betyr, i forhold til tidligere anklager om at ting er betalt av industrien, så er dette betydelig mer nøytralt.
Rushfelt påpeker at økt kunnskap er viktig for alle parter, og mer informasjon vil gjøre det mulig for Nussir og andre aktører å gjøre tiltak og endringer for å bedre sikkerhet og rutiner ved dumping av gruveavfall i Norges fjorder.
– For oss er kunnskapen viktig uansett. Vi er ikke engstelige for negative nyheter. Det kan også komme positive nyheter som oppklarer ting som folk har vært engstelige for, sier han videre.
Naturvernforbundet er kritisk  
Lars Haltbrekken i Naturvernforbunet tror ikke at forskningsprosjektet kan gi nye konklusjoner om sjødeponi.
– Det har vi veldig liten tro på, for dette er et forskningsprosjekt som i stor grad er styrt av gruveindustrien selv, sier Haltbrekken.
– De har stilt krav om deltakelse fra visse aktører for å bidra med penger og det fører til at andre selskap som kunne foretatt en mer objektiv vurdering ble presset ut.
Haltbrekken mener at et nytt forskningsprosjekt ikke vil hjelpe.
– Vi er ganske sikker på at konklusjonene blir at det er helt greit å bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien.
SINTEF avviser press
Prosjektleder i SINTEF, Per Helge Høgås, avviser at de er under press fra gruveindustrien.
– En forutsetning for et slikt prosjekt er at virksomhetene som er interessert i dette også bidrar med penger til prosjektet, og da er det ikke mer enn rett og riktig at man få anledning til å påvirke forskningsoppgavene som et slikt prosjekt skal gjennomføre.
– Jeg vil tilbakevise at det er utøvd press fra noen av partnerne med tanke på å bestemme hva som skal være det forskningsmessige innholdet, sier Høgås.
Høgås mener også at det ikke stemmer at det vil komme noe nytt ut av forskningen:
– Som et seriøst forskningsprosjekt med seriøse partnere så kan man ikke forskuttere resultatene, det ville vært meningsløst.
Les hele saken på nrk.no

X