Skaper uro rundt EngebøKonsernsjef Ivar Fossum i Nordic Mining. Foto: Halfdan Carstens

Skaper uro rundt Engebø

Et nystartet selskap ønsker å starte drift på granat i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Det skaper konflikt.

Fredag i forrige uke kom nyheten om at Arctic Mineral Resources (AMR) vil starte dagbruddsdrift på kun ett mineral – granat – i Engebøfjellet (hegnar.no). For å få til dette må selskapet i så fall dytte Nordic Mining av pinnen.  Nordic Mining har som kjent fått de nødvendige tillatelsene for å utvinne både rutil og granat fra forekomsten i Naustdal kommune.

– Det er ikke noe i våre prosjektvurderinger som understøtter et langsiktig utvinningskonsept basert på kun ett av mineralene på Engebø, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining, til geo365.no, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining, til geo365.no.

– Dette er likevel en krevende situasjon for oss, fordi den skaper usikkerhet rundt vårt prosjekt, legger han til.

Bak AMR står ukjente SLM Partners, grunneiere i bygda Vevring (som eier deler av den vestlige delen av forekomsten) og Robert Hermansen (tidligere adm. dir. i Store Norske).

Ifølge hegnar.no aksepterer ikke Vevring-grunneierne «et omfattende overflatebrudd som ødelegger Engebøfjellet og skaper store negative miljøvirkninger for lokalsamfunnet, enorme gråbergsdeponier i fjellet, eller dumping av avfallsmasser i Førdefjorden».

AMR hevder på sin side at mens «rutil som mineral tilhører staten, tilhører granat som mineral grunneierne».

«SLM Partners i Oslo tok tidlig i denne prosessen kontakt med Vevring-grunneierne, og har sammen med dem utredet et gruveprosjekt på deres eiendommer basert på undergrunnsdrift, oppredning i fjellhaller etter en innledende fase på lekter, utnyttelse av gråberg og avfallsmasser til alternative formål, null deponering av masser i Førdefjorden, og minst mulig fotavtrykk på overflaten», skriver hegnar.no.

Fossum stiller seg undrende til planer om å ha et prosessanlegg på en lekter, samt at det ikke blir sagt noe om hvor overskuddsmassene skal bli av.

AMR hevder videre at «Vevring-eklogitten er drivverdig på granat alene, selv underlagt svært strenge miljømessige betingelser til driften, og uten utslipp av masser i Førdefjorden».

– Prosjekt ideen virker lite underbygget. Vi har i alle fall ikke sett noen dokumentasjon, sier Fossum.
I en pressemelding skriver Nordic Mining at AMRs initiativ er «basert på urealistiske forutsetninger og ikke underbygget som et seriøst industriprosjekt».

Det står i sterk kontrast til det omfattende arbeidet som Nordic Mining har stått for gjennom mer enn ti år (GEO 08/2017: «Fra prosjekt til langsiktig eksportindustri».

«Dette er den første dokumentasjonen på at vi er på vei til å bygge ny industri. Prosjektstudien viser at vi kan anlegge gruve og prosessanlegg med all nødvendig infrastruktur tett opp til en dypvannskai, at malmen kan oppredes til salgbare mineraler, og at det eksisterer et marked for produktene», sa Fossum i fjor høst.

Engebøprosjektet må gjennomføres som et to-mineral prosjekt med utvinning av rutil og granat for å være et langsiktig, robust og bærekraftig industriprosjekt, slår Fossum fast.

Bak AMR står blant andre Tore Viana-Rønningen. Viana-Rønningen var styremedlem i Nordic Mining i seks år, fra 2011 fram til han gikk ut høsten 2017. Han sitter derfor på en mengde konfidensiell informasjon rundt Engebø-prosjektet.

– Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og han har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet. Mulige interessekonflikter i saken vil bli undersøkt nærmere, skriver Nordic Mining i en pressemelding.

Utspillet «er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel» uttaler styreleder i Nordic Mining i en pressemelding.

Nordic Mining sier at Engebø-prosjektet ikke påvirkes «av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette».

X