Slutt for sjødeponi?

Slutt for sjødeponi?

Full splittelse om fremtiden for Nussir og NordicMining med den nye regjeringen.

I Jeløya-erklæringen står det:
«Regjeringen vil ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for stabile rammebetingelser, ny aktivitet og gode løsninger for deponering. Regjeringen vil evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden.»
Flere motstandere tolker dette som kroken på døren for NordicMining og Nussir. Politisk rådgiver til ny klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Susanne Bondevik skriver i en sms til NKR:
«Sjødeponisaker hvor utslippstillatelse er gitt vil ikke trekkes tilbake, men det skal ikke gis nye i perioden.»
Men miljøbevegelsen og Sametinget er ikke enig i dette. I en pressemelding (Kyst og Fjord) skriver sametingsråd Silje K. Muotka at hun finner det utenkelig at den nye regjeringen kan gi en driftstillatelse for gruvedrift i Repparfjord.
Trine Noot (fylkestingsrepresentant i Finnmark og medlem av Venstres sentralstyre), er sterk motstander av sjødeponi, hun sier til NKR at hun oppfatter Regjeringens utsagn om at de vil utrede konsekvensene av et forbud mot mye sjødeponi er en erkjennelse av at sjødeponier ikke er bærekraftige.
Flere grupper stiller seg også kritiske til om NordicMining kan beholde tillatelsen de har fått. Blant annet Natur og Ungdom, Rød Ungdom og Unge Venstre sier at de ikke gir opp kampen om å få regjeringen til å snu om Førdefjorden.
Tale Hammerø Ellingvåg i Rød Ungdom sier de har hatt tro på Venstre siden de profilerer seg som et miljøparti.
– Men det holder ikke med bare å være grønn i valkampen. Det er ikke for sent å stoppe denne saken, for selskapet har ikke fått konsesjon til drift, sier hun til NRK.

X