Smart drift gir økt lønnsomhet Anita Helene Hall er ny generalsekretær i Norsk Bergforening og leder i år sitt første Høstmøte. Foto: Halfdan Carstens

Smart drift gir økt lønnsomhet

Ved å fortelle gode historier fra bergindustrien søker Norsk Bergindustriforening å vise betydningen av å tenke annerledes.

Nye teknologiske muligheter og økt miljøbevissthet gir mineralnæringen anledning til å tenke nytt. På årets Høstmøte presenterer derfor Norsk Bergforening et knippe suksesshistorier fra bergindustribedrifter som har satset på utvikling og smartere produksjon.

I tillegg kommer Ben Chalmers fra Mining Association of Canada for å presentere deres rammeverk for økt bærekraft i den canadiske mineralnæringenm Towards Sustainable Mining.

Effektivisering, kontinuerlig forbedringsarbeid, samarbeid mellom byggherre og entreprenør, digital pukkverksdrift og økt bruk av restmaterialer fra natursteinsuttak er blant de faglige temaene som blir belyst under konferansen, opplyser foreningen.

– Til syvende og sist handler det om å jobbe smartere, øke lønnsomheten og å gjøre bransjen mer bærekraftig. Derfor er dette temaet for årets Høstmøte, sier Norsk Bergindustris generalsekretær Anita Hall.

Newer Post
X